STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DKR (DEKTRA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 543,00 2 311,00 3 645,00 5 185,00 5 408,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 663,00 -81,00 57,00 404,00 437,00
Zysk (strata) brutto 697,00 -93,00 43,00 402,00 431,00
Zysk (strata) netto 562,00 -79,00 30,00 326,00 349,00
Aktywa razem 7 850,00 7 752,00 8 086,00 8 122,00 7 731,00
Kapitał własny 3 795,00 3 716,00 3 746,00 3 134,00 3 483,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,44 3,37 3,39 2,84 3,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 -0,07 0,03 0,30 0,32
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 635,00 2 356,00 3 649,00 5 198,00 5 422,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 665,00 82,00 -16,00 419,00 496,00
Zysk (strata) brutto 678,00 45,00 -47,00 400,00 475,00
Zysk (strata) netto 544,00 21,00 -52,00 323,00 388,00
Aktywa razem 7 127,00 6 802,00 7 022,00 7 048,00 6 630,00
Kapitał własny 3 194,00 3 214,00 3 162,00 2 547,00 2 935,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,89 2,91 2,87 2,31 2,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,02 -0,05 0,29 0,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 105,00 17 967,00 18 040,00 20 031,00 17 628,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 288,00 1 593,00 1 409,00 1 900,00 1 029,00
Zysk (strata) brutto 1 299,00 1 538,00 1 430,00 1 932,00 1 045,00
Zysk (strata) netto 1 045,00 1 245,00 1 156,00 1 564,00 835,00
Aktywa razem 4 723,00 5 250,00 4 749,00 5 830,00 7 752,00
Kapitał własny 4 035,00 4 080,00 3 911,00 4 316,00 3 716,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,66 3,70 3,54 3,91 3,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,95 1,13 1,05 1,42 0,76
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 207,00 18 040,00 18 728,00 20 099,00 17 905,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 364,00 1 629,00 1 554,00 1 932,00 1 222,00
Zysk (strata) brutto 1 310,00 1 538,00 1 537,00 1 887,00 1 157,00
Zysk (strata) netto 1 036,00 1 224,00 1 249,00 1 520,00 911,00
Aktywa razem 4 395,00 4 127,00 4 160,00 5 413,00 6 802,00
Kapitał własny 3 824,00 3 454,00 3 378,00 3 739,00 3 214,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,46 3,13 3,06 3,39 2,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,94 1,11 1,13 1,38 0,83