STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EAH (ESOTIQ)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 40 692,00 41 069,00 38 654,00 44 422,00 49 539,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 879,00 3 024,00 609,00 3 790,00 3 392,00
Zysk (strata) brutto 2 684,00 334,00 64,00 3 379,00 2 585,00
Zysk (strata) netto 1 919,00 31,00 11,00 2 694,00 2 062,00
Aktywa razem 96 263,00 103 729,00 127 765,00 131 424,00 137 310,00
Kapitał własny 48 731,00 48 362,00 48 373,00 49 998,00 52 060,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
Wartość księgowa na jedną akcję 21,82 21,65 21,66 22,39 23,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,86 0,01 0,01 1,21 0,92
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 030,00 41 291,00 39 143,00 45 243,00 50 393,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 301,00 2 648,00 -337,00 3 092,00 2 461,00
Zysk (strata) brutto 2 075,00 2 247,00 -1 009,00 2 575,00 1 481,00
Zysk (strata) netto 1 633,00 1 884,00 -507,00 2 319,00 1 516,00
Aktywa razem 92 465,00 101 902,00 131 124,00 134 021,00 140 881,00
Kapitał własny 45 444,00 46 917,00 46 407,00 47 689,00 49 255,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
Wartość księgowa na jedną akcję 20,35 21,01 20,78 21,35 22,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 0,84 -0,23 1,04 0,68
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 105 045,00 115 923,00 124 224,00 148 439,00 153 820,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 083,00 5 445,00 5 007,00 9 834,00 10 834,00
Zysk (strata) brutto 6 417,00 4 684,00 5 132,00 9 894,00 7 630,00
Zysk (strata) netto 5 147,00 3 634,00 4 085,00 8 115,00 6 142,00
Aktywa razem 67 231,00 88 318,00 112 125,00 83 505,00 103 729,00
Kapitał własny 35 369,00 55 885,00 59 970,00 46 397,00 48 362,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 766,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
Wartość księgowa na jedną akcję 20,02 25,02 26,85 20,77 21,65
Zysk (strata) na jedną akcję 2,91 1,63 1,83 3,63 2,75
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 109 624,00 120 571,00 141 121,00 156 489,00 155 001,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 905,00 -735,00 -3 329,00 3 761,00 8 913,00
Zysk (strata) brutto 5 662,00 -1 861,00 -3 493,00 8 383,00 7 908,00
Zysk (strata) netto 4 801,00 -2 129,00 -4 041,00 7 597,00 7 209,00
Aktywa razem 75 692,00 93 314,00 111 417,00 80 689,00 101 902,00
Kapitał własny 34 820,00 49 111,00 46 765,00 43 917,00 46 917,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 766,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
Wartość księgowa na jedną akcję 19,71 21,99 20,94 19,66 21,01
Zysk (strata) na jedną akcję 2,72 -0,95 -1,81 3,40 3,23