STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EAH (ESOTIQ)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 525,00 38 534,00 40 692,00 41 069,00 38 654,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 536,00 4 395,00 2 879,00 3 024,00 609,00
Zysk (strata) brutto 555,00 4 057,00 2 684,00 334,00 64,00
Zysk (strata) netto 504,00 3 688,00 1 919,00 31,00 11,00
Aktywa razem 84 024,00 85 192,00 96 263,00 103 729,00 127 765,00
Kapitał własny 46 655,00 47 017,00 48 731,00 48 362,00 48 373,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
Wartość księgowa na jedną akcję 20,89 21,05 21,82 21,65 21,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 1,65 0,86 0,01 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 691,00 38 989,00 41 030,00 41 291,00 39 143,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,00 3 962,00 2 301,00 2 648,00 -337,00
Zysk (strata) brutto -5,00 3 591,00 2 075,00 2 247,00 -1 009,00
Zysk (strata) netto 238,00 3 454,00 1 633,00 1 884,00 -507,00
Aktywa razem 80 797,00 81 411,00 92 465,00 101 902,00 131 124,00
Kapitał własny 43 898,00 43 992,00 45 444,00 46 917,00 46 407,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
Wartość księgowa na jedną akcję 19,65 19,70 20,35 21,01 20,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 1,55 0,73 0,84 -0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 105 045,00 115 923,00 124 224,00 148 439,00 153 820,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 083,00 5 445,00 5 007,00 9 834,00 10 834,00
Zysk (strata) brutto 6 417,00 4 684,00 5 132,00 9 894,00 7 630,00
Zysk (strata) netto 5 147,00 3 634,00 4 085,00 8 115,00 6 142,00
Aktywa razem 67 231,00 88 318,00 112 125,00 83 505,00 103 729,00
Kapitał własny 35 369,00 55 885,00 59 970,00 46 397,00 48 362,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 766,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
Wartość księgowa na jedną akcję 20,02 25,02 26,85 20,77 21,65
Zysk (strata) na jedną akcję 2,91 1,63 1,83 3,63 2,75
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 109 624,00 120 571,00 141 121,00 156 489,00 155 001,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 905,00 -735,00 -3 329,00 3 761,00 8 913,00
Zysk (strata) brutto 5 662,00 -1 861,00 -3 493,00 8 383,00 7 908,00
Zysk (strata) netto 4 801,00 -2 129,00 -4 041,00 7 597,00 7 209,00
Aktywa razem 75 692,00 93 314,00 111 417,00 80 689,00 101 902,00
Kapitał własny 34 820,00 49 111,00 46 765,00 43 917,00 46 917,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 766,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
Wartość księgowa na jedną akcję 19,71 21,99 20,94 19,66 21,01
Zysk (strata) na jedną akcję 2,72 -0,95 -1,81 3,40 3,23