STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EBX (EKOBOX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 416,00 3 943,00 3 797,00 7 335,00 2 914,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 209,00 249,00 -219,00 368,00 -1 262,00
Zysk (strata) brutto 71,00 29,00 -219,00 328,00 -1 335,00
Zysk (strata) netto 66,00 15,00 -224,00 323,00 -1 340,00
Aktywa razem 20 244,00 19 349,00 21 297,00 23 042,00 21 248,00
Kapitał własny 9 538,00 10 208,00 9 983,00 10 296,00 8 956,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 130,00 44 130,00 44 130,00 44 130,00 44 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,22 0,23 0,23 0,23 0,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 -0,01 0,01 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 237,00 6 597,00 6 732,00 5 714,00 5 353,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 420,00 470,00 -587,00 166,00 -682,00
Zysk (strata) brutto 100,00 32,00 -12,00 125,00 -756,00
Zysk (strata) netto 66,00 15,00 -7,00 110,00 -552,00
Aktywa razem 21 856,00 21 150,00 21 297,00 24 268,00 24 016,00
Kapitał własny 10 030,00 10 691,00 10 673,00 10 335,00 9 744,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 130,00 44 130,00 44 130,00 44 130,00 44 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 0,24 0,24 0,23 0,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 28 682,00 27 997,00 25 923,00 34 745,00 19 489,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 125,00 1 993,00 455,00 1 385,00 405,00
Zysk (strata) brutto 2 012,00 1 608,00 667,00 1 372,00 223,00
Zysk (strata) netto 1 612,00 1 294,00 557,00 1 095,00 170,00
Aktywa razem 18 597,00 17 372,00 25 842,00 23 662,00 23 042,00
Kapitał własny 11 980,00 12 392,00 12 066,00 10 568,00 10 296,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 130,00 44 130,00 44 130,00 44 130,00 44 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,28 0,27 0,24 0,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 0,01 0,03 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 32 083,00 34 232,00 28 537,00 38 341,00 28 646,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 249,00 2 203,00 671,00 1 448,00 468,00
Zysk (strata) brutto 2 156,00 1 705,00 975,00 1 459,00 276,00
Zysk (strata) netto 1 739,00 1 353,00 650,00 1 128,00 209,00
Aktywa razem 20 413,00 19 031,00 26 727,00 24 914,00 24 268,00
Kapitał własny 12 005,00 12 450,00 12 159,00 10 600,00 10 335,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 130,00 44 130,00 44 130,00 44 130,00 44 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,28 0,28 0,24 0,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01