STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WTN (WITTCHEN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 70 314,00 82 879,00 50 833,00 55 751,00 73 959,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 856,00 15 789,00 3 224,00 3 553,00 9 616,00
Zysk (strata) brutto 12 677,00 15 755,00 2 732,00 3 766,00 5 129,00
Zysk (strata) netto 10 293,00 12 704,00 2 116,00 3 083,00 4 041,00
Aktywa razem 284 240,00 259 838,00 310 191,00 327 780,00 344 770,00
Kapitał własny 171 875,00 184 406,00 186 582,00 171 486,00 175 875,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 150,52 18 150,52 18 150,52 18 178,77 18 178,77
Wartość księgowa na jedną akcję 9,47 10,16 10,28 9,43 9,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,57 0,70 0,12 0,17 0,22
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 70 526,00 82 982,00 50 943,00 55 879,00 74 018,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 250,00 15 686,00 3 402,00 3 644,00 9 456,00
Zysk (strata) brutto 13 074,00 15 653,00 2 903,00 3 850,00 4 880,00
Zysk (strata) netto 10 697,00 12 714,00 2 262,00 3 306,00 3 844,00
Aktywa razem 220 602,00 196 043,00 246 511,00 264 277,00 283 778,00
Kapitał własny 122 553,00 135 088,00 137 409,00 122 545,00 126 692,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 150,52 18 150,52 18 150,52 18 178,77 18 178,77
Wartość księgowa na jedną akcję 6,75 7,44 7,57 6,74 6,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,59 0,70 0,13 0,18 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 128 480,00 151 991,00 170 081,00 214 673,00 244 234,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 545,00 29 360,00 23 963,00 32 770,00 37 742,00
Zysk (strata) brutto 27 195,00 28 404,00 23 376,00 27 671,00 37 923,00
Zysk (strata) netto 30 135,00 24 655,00 18 355,00 19 847,00 30 540,00
Aktywa razem 225 863,00 257 441,00 248 701,00 239 520,00 259 838,00
Kapitał własny 112 946,00 157 394,00 164 427,00 168 888,00 184 406,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 144 647,14 18 100,00 18 100,00 18 123,06 18 150,52
Wartość księgowa na jedną akcję 0,78 8,70 9,08 9,32 10,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 1,36 1,01 1,10 1,68
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 130 515,00 151 646,00 170 280,00 215 005,00 245 087,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 097,00 30 867,00 25 163,00 34 756,00 38 066,00
Zysk (strata) brutto 24 726,00 30 204,00 24 922,00 29 666,00 38 230,00
Zysk (strata) netto 27 666,00 27 111,00 20 341,00 21 868,00 31 003,00
Aktywa razem 152 397,00 187 550,00 184 389,00 175 733,00 196 043,00
Kapitał własny 54 447,00 102 926,00 111 928,00 119 138,00 135 088,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 144 647,14 18 100,00 18 100,00 18 123,06 18 150,52
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 5,69 6,18 6,57 7,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 1,50 1,12 1,21 1,71