STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMS


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 700,00 10 406,00 10 733,00 13 771,00 9 785,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 655,00 2 715,00 2 527,00 4 188,00 1 984,00
Zysk (strata) brutto 2 593,00 2 610,00 2 470,00 3 929,00 1 889,00
Zysk (strata) netto 2 093,00 2 086,00 1 985,00 3 110,00 1 514,00
Aktywa razem 40 539,00 31 643,00 33 318,00 44 180,00 42 023,00
Kapitał własny 22 442,00 14 254,00 15 074,00 16 186,00 17 266,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 499,90 33 499,90 33 499,90 33 499,90 31 872,83
Wartość księgowa na jedną akcję 0,67 0,43 0,45 0,48 0,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,06 0,06 0,09 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 431,00 12 416,00 12 403,00 16 997,00 13 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 868,00 2 705,00 2 203,00 4 297,00 2 210,00
Zysk (strata) brutto 2 793,00 2 586,00 2 116,00 4 118,00 2 084,00
Zysk (strata) netto 2 261,00 2 053,00 1 716,00 3 259,00 1 704,00
Aktywa razem 40 297,00 31 974,00 33 854,00 48 495,00 46 462,00
Kapitał własny 23 097,00 14 856,00 15 338,00 18 254,00 19 522,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 499,90 33 499,90 33 499,90 33 499,90 31 872,83
Wartość księgowa na jedną akcję 0,69 0,44 0,46 0,55 0,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,06 0,05 0,10 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 30 222,00 34 752,00 35 041,00 39 062,00 44 610,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 659,00 7 791,00 7 077,00 8 899,00 12 085,00
Zysk (strata) brutto 5 843,00 7 954,00 6 553,00 8 873,00 11 602,00
Zysk (strata) netto 4 712,00 6 396,00 5 245,00 7 144,00 9 274,00
Aktywa razem 29 451,00 30 152,00 33 096,00 37 684,00 44 180,00
Kapitał własny 17 736,00 16 577,00 18 448,00 20 329,00 16 186,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 890,19 33 665,96 33 499,90 33 499,90 33 499,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,52 0,49 0,55 0,61 0,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,19 0,16 0,21 0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 37 044,00 42 126,00 43 437,00 48 079,00 53 247,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 902,00 8 831,00 7 492,00 9 890,00 12 073,00
Zysk (strata) brutto 6 711,00 8 574,00 7 114,00 9 774,00 11 613,00
Zysk (strata) netto 5 505,00 6 888,00 5 722,00 7 857,00 9 289,00
Aktywa razem 29 433,00 30 288,00 33 361,00 37 826,00 48 495,00
Kapitał własny 17 308,00 16 587,00 18 883,00 20 731,00 18 254,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 890,19 33 665,96 33 499,90 33 499,90 33 499,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,51 0,49 0,56 0,62 0,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,21 0,17 0,24 0,28
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.05.2017 2019 Kalliwoda Reasearch 61 300 11 300 -
30.05.2017 2018 Kalliwoda Reasearch 54 700 9 100 -
30.05.2017 2017 Kalliwoda Reasearch 48 400 7 200 -
01.05.2017 2014 Kalliwoda Reasearch 37 000 5 500 -
01.05.2017 2015 Kalliwoda Reasearch 42 000 6 800 -
01.05.2017 2016 Kalliwoda Reasearch 43 200 7 200 -
01.05.2017 2013 Kalliwoda Reasearch 31 300 3 700 -