STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BML (BIOMEDLUB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 9 813,00 8 554,00 7 990,00 12 749,00 10 417,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 991,00 992,00 1 446,00 2 289,00 2 277,00
Zysk (strata) brutto 459,00 563,00 676,00 2 024,00 1 642,00
Zysk (strata) netto 207,00 402,00 349,00 1 525,00 1 145,00
Aktywa razem 86 857,00 87 233,00 83 378,00 81 110,00 78 073,00
Kapitał własny 30 607,00 30 993,00 31 342,00 32 867,00 34 012,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 62 260,41 62 260,41 62 260,41 62 260,41 62 260,41
Wartość księgowa na jedną akcję 0,49 0,50 0,50 0,53 0,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 42 588,00 36 339,00 31 404,00 32 293,00 39 107,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 250,00 -30 084,00 4 854,00 -35 439,00 5 718,00
Zysk (strata) brutto -40 081,00 -33 118,00 1 682,00 -38 220,00 3 722,00
Zysk (strata) netto -37 242,00 -25 804,00 588,00 -32 412,00 2 483,00
Aktywa razem 171 841,00 156 183,00 121 027,00 86 255,00 81 110,00
Kapitał własny 24 603,00 43 170,00 57 809,00 30 399,00 32 867,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 260,41 44 260,41 53 805,81 62 260,41 62 260,41
Wartość księgowa na jedną akcję 0,56 0,98 1,07 0,49 0,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,84 -0,58 0,01 -0,52 0,04