STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BML (BIOMEDLUB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 116,00 7 253,00 8 804,00 9 121,00 9 814,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 259,00 39,00 -127,00 -35 610,00 991,00
Zysk (strata) brutto -384,00 -819,00 -766,00 -36 251,00 459,00
Zysk (strata) netto -485,00 -810,00 -780,00 -30 336,00 207,00
Aktywa razem 121 714,00 121 885,00 114 830,00 86 255,00 86 857,00
Kapitał własny 62 459,00 61 649,00 60 736,00 30 399,00 30 607,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 53 805,81 62 260,41 62 260,41 62 260,41 62 260,41
Wartość księgowa na jedną akcję 1,16 0,99 0,98 0,49 0,49
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,01 -0,49 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 33 576,00 42 588,00 36 339,00 31 404,00 32 293,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 030,00 -33 250,00 -30 084,00 4 854,00 -35 439,00
Zysk (strata) brutto 139,00 -40 081,00 -33 118,00 1 682,00 -38 220,00
Zysk (strata) netto 115,00 -37 242,00 -25 804,00 588,00 -32 412,00
Aktywa razem 112 327,00 171 841,00 156 183,00 121 027,00 86 255,00
Kapitał własny 57 246,00 24 603,00 43 170,00 57 809,00 30 399,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 260,41 44 260,41 44 260,41 53 805,81 62 260,41
Wartość księgowa na jedną akcję 1,29 0,56 0,98 1,07 0,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,84 -0,58 0,01 -0,52