STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CCT (CCTOOLS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 559,00 401,00 193,00 67,00 13,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -49,00 -638,00 -394,00 -70,00 -98,00
Zysk (strata) brutto -47,00 -642,00 -397,00 -74,00 -102,00
Zysk (strata) netto -34,00 -534,00 -337,00 -74,00 -102,00
Aktywa razem 2 601,00 2 499,00 1 669,00 1 579,00 1 474,00
Kapitał własny 1 399,00 864,00 528,00 454,00 352,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,18 0,11 0,07 0,06 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,07 -0,04 -0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 236,00 5 758,00 5 689,00 4 484,00 1 828,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 861,00 229,00 -988,00 -1 183,00 -1 176,00
Zysk (strata) brutto 857,00 208,00 -1 028,00 -1 213,00 -1 188,00
Zysk (strata) netto 628,00 201,00 -884,00 -1 094,00 -1 003,00
Aktywa razem 4 923,00 5 377,00 4 523,00 2 794,00 1 669,00
Kapitał własny 3 539,00 3 707,00 2 721,00 1 530,00 528,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,46 0,49 0,36 0,20 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,03 -0,12 -0,14 -0,13