STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CCT (CCTOOLS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 193,00 67,00 13,00 9,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -426,00 -70,00 -98,00 -93,00 -89,00
Zysk (strata) brutto -429,00 -74,00 -102,00 -94,00 -89,00
Zysk (strata) netto -398,00 -74,00 -102,00 -94,00 -87,00
Aktywa razem 1 607,00 1 517,00 1 411,00 1 315,00 1 237,00
Kapitał własny 466,00 392,00 290,00 196,00 109,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 0,05 0,04 0,03 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 758,00 5 689,00 4 484,00 1 828,00 89,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 229,00 -988,00 -1 183,00 -1 208,00 -350,00
Zysk (strata) brutto 208,00 -1 028,00 -1 213,00 -1 220,00 -360,00
Zysk (strata) netto 201,00 -884,00 -1 094,00 -1 064,00 -358,00
Aktywa razem 5 377,00 4 523,00 2 794,00 1 607,00 1 237,00
Kapitał własny 3 707,00 2 721,00 1 530,00 466,00 109,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,49 0,36 0,20 0,06 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,12 -0,14 -0,14 -0,05