STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCR (PCCROKITA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 349 068,00 357 526,00 353 082,00 314 281,00 352 754,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 604,00 81 184,00 58 632,00 26 753,00 57 670,00
Zysk (strata) brutto 59 041,00 74 923,00 53 350,00 19 807,00 50 142,00
Zysk (strata) netto 56 897,00 74 492,00 40 304,00 13 023,00 38 804,00
Aktywa razem 1 688 522,00 1 768 584,00 1 854 071,00 1 905 300,00 1 898 964,00
Kapitał własny 775 538,00 849 945,00 890 250,00 738 438,00 777 323,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30
Wartość księgowa na jedną akcję 39,06 42,81 44,84 37,20 39,15
Zysk (strata) na jedną akcję 2,87 3,75 2,03 0,66 1,96
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 379 731,00 388 912,00 384 116,00 350 325,00 389 206,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 916,00 79 194,00 60 510,00 21 080,00 58 288,00
Zysk (strata) brutto 55 755,00 66 217,00 51 757,00 13 470,00 49 210,00
Zysk (strata) netto 53 154,00 65 513,00 37 735,00 4 049,00 37 557,00
Aktywa razem 1 719 890,00 1 786 657,00 1 878 843,00 1 928 614,00 1 914 571,00
Kapitał własny 742 554,00 807 957,00 845 935,00 685 222,00 722 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30
Wartość księgowa na jedną akcję 37,40 40,70 42,61 34,51 36,42
Zysk (strata) na jedną akcję 2,68 3,30 1,90 0,20 1,89
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 035 492,00 970 493,00 1 021 903,00 1 183 355,00 1 370 341,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 416,00 102 923,00 237 453,00 206 688,00 270 579,00
Zysk (strata) brutto 74 762,00 94 566,00 224 073,00 193 328,00 251 585,00
Zysk (strata) netto 69 412,00 89 118,00 205 235,00 193 507,00 245 812,00
Aktywa razem 1 171 038,00 1 191 942,00 1 367 183,00 1 536 463,00 1 768 584,00
Kapitał własny 590 879,00 610 609,00 726 787,00 770 156,00 849 945,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30
Wartość księgowa na jedną akcję 29,76 30,76 36,61 38,79 42,81
Zysk (strata) na jedną akcję 3,50 4,49 10,34 9,75 12,38
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 092 943,00 1 048 749,00 1 107 194,00 1 285 892,00 1 489 803,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81 021,00 102 858,00 234 296,00 201 143,00 263 110,00
Zysk (strata) brutto 74 774,00 91 276,00 222 479,00 184 054,00 234 117,00
Zysk (strata) netto 71 206,00 84 751,00 202 715,00 182 346,00 226 771,00
Aktywa razem 1 240 108,00 1 268 795,00 1 441 885,00 1 576 670,00 1 786 657,00
Kapitał własny 586 431,00 601 819,00 715 347,00 746 618,00 807 957,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30
Wartość księgowa na jedną akcję 29,54 30,31 36,03 37,61 40,70
Zysk (strata) na jedną akcję 3,59 4,27 10,21 9,19 11,42
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.10.2018 2019 DM BDM S.A. 1 563 000 230 900 -
16.10.2018 2018 DM BDM S.A. 1 465 900 230 200 -
16.10.2018 2020 DM BDM S.A. 1 515 100 163 600 -
22.05.2015 2016 1 133 900 71 400 -
22.05.2015 2014 DM BDM S.A. 1 092 900 71 200 -
22.05.2015 2015 DM BDM S.A. 1 044 100 60 100 -
08.05.2015 2012 1 056 900 55 300 -
08.05.2015 2013 DM BDM S.A. 1 101 200 58 300 -