STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCR (PCCROKITA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 357 526,00 353 082,00 314 281,00 352 754,00 335 785,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81 184,00 58 632,00 26 753,00 57 670,00 25 699,00
Zysk (strata) brutto 74 923,00 53 350,00 19 807,00 50 142,00 17 816,00
Zysk (strata) netto 74 492,00 40 304,00 13 023,00 38 804,00 13 448,00
Aktywa razem 1 768 584,00 1 854 071,00 1 905 300,00 1 898 964,00 1 943 549,00
Kapitał własny 849 945,00 890 250,00 738 438,00 777 323,00 790 525,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30
Wartość księgowa na jedną akcję 42,81 44,84 37,20 39,15 39,82
Zysk (strata) na jedną akcję 3,75 2,03 0,66 1,96 0,68
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 388 912,00 384 116,00 350 325,00 389 206,00 368 264,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 79 194,00 60 510,00 21 080,00 58 288,00 33 752,00
Zysk (strata) brutto 66 217,00 51 757,00 13 470,00 49 210,00 21 878,00
Zysk (strata) netto 65 513,00 37 735,00 4 049,00 37 557,00 13 924,00
Aktywa razem 1 786 657,00 1 878 843,00 1 928 614,00 1 914 571,00 1 963 357,00
Kapitał własny 807 957,00 845 935,00 685 222,00 722 983,00 736 684,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30
Wartość księgowa na jedną akcję 40,70 42,61 34,51 36,42 37,11
Zysk (strata) na jedną akcję 3,30 1,90 0,20 1,89 0,70
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 970 493,00 1 021 903,00 1 183 355,00 1 370 341,00 1 355 902,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 923,00 237 453,00 206 688,00 270 579,00 168 754,00
Zysk (strata) brutto 94 566,00 224 073,00 193 328,00 251 585,00 141 115,00
Zysk (strata) netto 89 118,00 205 235,00 193 507,00 245 812,00 105 579,00
Aktywa razem 1 191 942,00 1 367 183,00 1 536 463,00 1 768 584,00 1 943 549,00
Kapitał własny 610 609,00 726 787,00 770 156,00 849 945,00 790 525,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30
Wartość księgowa na jedną akcję 30,76 36,61 38,79 42,81 39,82
Zysk (strata) na jedną akcję 4,49 10,34 9,75 12,38 5,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 048 749,00 1 107 194,00 1 285 892,00 1 489 803,00 1 491 911,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 858,00 234 296,00 201 143,00 263 110,00 173 630,00
Zysk (strata) brutto 91 276,00 222 479,00 184 054,00 234 117,00 136 315,00
Zysk (strata) netto 84 751,00 202 715,00 182 346,00 226 771,00 93 265,00
Aktywa razem 1 268 795,00 1 441 885,00 1 576 670,00 1 786 657,00 1 963 357,00
Kapitał własny 601 819,00 715 347,00 746 618,00 807 957,00 736 684,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30
Wartość księgowa na jedną akcję 30,31 36,03 37,61 40,70 37,11
Zysk (strata) na jedną akcję 4,27 10,21 9,19 11,42 4,70
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.10.2018 2019 DM BDM S.A. 1 563 000 230 900 -
16.10.2018 2018 DM BDM S.A. 1 465 900 230 200 -
16.10.2018 2020 DM BDM S.A. 1 515 100 163 600 -
22.05.2015 2016 1 133 900 71 400 -
22.05.2015 2014 DM BDM S.A. 1 092 900 71 200 -
22.05.2015 2015 DM BDM S.A. 1 044 100 60 100 -
08.05.2015 2012 1 056 900 55 300 -
08.05.2015 2013 DM BDM S.A. 1 101 200 58 300 -