STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL (BALTONA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 82 260,00 68 620,00 53 651,00 53 708,00 72 543,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -797,00 -3 973,00 -5 676,00 -7 053,00 -5 426,00
Zysk (strata) brutto 4 450,00 -6 801,00 -5 270,00 -2 498,00 -5 413,00
Zysk (strata) netto 4 450,00 -9 044,00 -5 270,00 -2 498,00 -5 575,00
Aktywa razem 116 312,00 214 952,00 252 452,00 270 972,00 257 987,00
Kapitał własny 23 597,00 109 545,00 104 275,00 101 777,00 96 202,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58
Wartość księgowa na jedną akcję 2,10 9,73 9,26 9,04 8,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 -0,80 -0,47 -0,22 -0,50
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 158 423,00 121 958,00 116 545,00 133 783,00 161 551,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 685,00 -1 314,00 -16 483,00 -16 871,00 -9 776,00
Zysk (strata) brutto 5 974,00 -2 973,00 -22 654,00 -23 144,00 -16 518,00
Zysk (strata) netto 3 919,00 -5 992,00 -22 720,00 -22 631,00 -17 081,00
Aktywa razem 160 480,00 291 711,00 844 562,00 814 905,00 790 725,00
Kapitał własny 7 429,00 96 616,00 74 080,00 49 594,00 33 016,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58
Wartość księgowa na jedną akcję 0,66 8,58 6,58 4,41 2,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 -0,53 -2,02 -2,01 -1,52
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 201 007,00 233 213,00 210 847,00 188 953,00 277 090,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 306,00 491,00 -3 235,00 -8 274,00 -11 151,00
Zysk (strata) brutto 1 406,00 2 839,00 -3 294,00 -1 359,00 -7 340,00
Zysk (strata) netto 1 406,00 2 688,00 -2 800,00 464,00 -9 583,00
Aktywa razem 80 650,00 82 159,00 91 852,00 85 612,00 214 952,00
Kapitał własny 25 866,00 29 015,00 25 857,00 24 136,00 109 545,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58
Wartość księgowa na jedną akcję 2,30 2,58 2,30 2,14 9,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,24 -0,25 0,04 -0,85
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 363 244,00 431 928,00 397 774,00 365 225,00 482 968,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 764,00 8 558,00 3 201,00 -751,00 1 131,00
Zysk (strata) brutto -3 214,00 4 956,00 -147,00 -1 641,00 2,00
Zysk (strata) netto -3 871,00 2 684,00 1 952,00 -1 604,00 -4 806,00
Aktywa razem 98 349,00 94 589,00 107 542,00 98 151,00 291 711,00
Kapitał własny 6 503,00 7 922,00 8 202,00 4 495,00 96 616,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58
Wartość księgowa na jedną akcję 0,58 0,70 0,73 0,40 8,58
Zysk (strata) na jedną akcję -0,34 0,24 0,17 -0,14 -0,43