STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ISG (ISIAG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 672,00 551,00 1 044,00 1 071,00 677,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -180,00 -41,00 129,00 -74,00 -151,00
Zysk (strata) brutto -181,00 -44,00 117,00 -80,00 -157,00
Zysk (strata) netto -181,00 -44,00 117,00 -80,00 -157,00
Aktywa razem 3 560,00 3 319,00 4 196,00 4 364,00 3 992,00
Kapitał własny 2 409,00 2 369,00 2 496,00 2 411,00 2 250,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,35 0,37 0,35 0,33
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,01 0,02 -0,01 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 020,00 672,00 1 010,00 1 232,00 1 252,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102,00 -180,00 -143,00 -107,00 5,00
Zysk (strata) brutto 102,00 -181,00 -190,00 -149,00 -40,00
Zysk (strata) netto 102,00 -181,00 -190,00 -149,00 -40,00
Aktywa razem 3 535,00 3 560,00 8 387,00 14 718,00 8 149,00
Kapitał własny 2 590,00 2 409,00 3 612,00 2 024,00 3 387,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,35 0,53 0,30 0,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,03 -0,03 -0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 448,00 3 241,00 1 697,00 2 334,00 3 296,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4,00 -161,00 -277,00 -393,00 18,00
Zysk (strata) brutto 9,00 -162,00 -274,00 -397,00 8,00
Zysk (strata) netto 1,00 -162,00 -274,00 -397,00 8,00
Aktywa razem 3 428,00 3 272,00 3 072,00 3 366,00 4 196,00
Kapitał własny 3 321,00 3 159,00 2 885,00 2 488,00 2 496,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,49 0,47 0,42 0,37 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,02 -0,04 -0,06 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 2 342,00 3 911,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -411,00 1 229,00
Zysk (strata) brutto - - - -415,00 1 142,00
Zysk (strata) netto - - - -415,00 1 142,00
Aktywa razem - - - 3 366,00 8 387,00
Kapitał własny - - - 2 470,00 3 612,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 6 800,00 6 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,36 0,53
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -0,06 0,17