STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ISG (ISIAG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 067,00 677,00 448,00 538,00 280,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -73,00 -151,00 -83,00 -1 548,00 -76,00
Zysk (strata) brutto -85,00 -157,00 -90,00 -1 540,00 -103,00
Zysk (strata) netto -85,00 -157,00 -90,00 -1 540,00 -103,00
Aktywa razem 4 363,00 3 992,00 3 836,00 2 152,00 2 061,00
Kapitał własny 2 411,00 2 250,00 2 161,00 1 594,00 1 533,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 800,00 6 800,00 6 800,00 7 800,00 7 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,36 0,33 0,32 0,20 0,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,02 -0,01 -0,20 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 239,00 1 252,00 1 000,00 724,00 447,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -133,00 5,00 73,00 -1 644,00 -120,00
Zysk (strata) brutto -175,00 -40,00 28,00 -1 688,00 -162,00
Zysk (strata) netto -175,00 -40,00 28,00 -1 688,00 -162,00
Aktywa razem 8 503,00 8 149,00 8 224,00 6 328,00 6 153,00
Kapitał własny 3 442,00 3 387,00 3 431,00 2 700,00 2 579,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 800,00 6 800,00 6 800,00 7 800,00 7 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,51 0,50 0,51 0,35 0,33
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,01 0,00 -0,22 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 241,00 1 697,00 2 334,00 3 296,00 2 736,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -161,00 -277,00 -393,00 18,00 -1 891,00
Zysk (strata) brutto -162,00 -274,00 -397,00 8,00 -1 902,00
Zysk (strata) netto -162,00 -274,00 -397,00 8,00 -1 902,00
Aktywa razem 3 272,00 3 072,00 3 366,00 4 196,00 2 152,00
Kapitał własny 3 159,00 2 885,00 2 488,00 2 496,00 1 594,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 7 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,47 0,42 0,37 0,37 0,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,04 -0,06 0,00 -0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 2 342,00 3 911,00 4 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -411,00 1 229,00 -1 736,00
Zysk (strata) brutto - - -415,00 1 142,00 -1 912,00
Zysk (strata) netto - - -415,00 1 142,00 -1 912,00
Aktywa razem - - 3 366,00 8 387,00 6 328,00
Kapitał własny - - 2 470,00 3 612,00 2 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 6 800,00 6 800,00 7 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,36 0,53 0,35
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,06 0,17 -0,25