STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ORB (ORBIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 183 671,00 263 241,00 258 436,00 229 339,00 141 301,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 756,00 69 741,00 138 487,00 30 340,00 -19 125,00
Zysk (strata) brutto 45 553,00 63 286,00 131 333,00 171 554,00 -11 543,00
Zysk (strata) netto 34 608,00 63 924,00 106 183,00 573 961,00 -9 714,00
Aktywa razem 2 914 286,00 2 982 028,00 3 128 148,00 3 766 057,00 3 700 670,00
Kapitał własny 1 956 557,00 2 020 481,00 2 126 664,00 2 699 444,00 2 689 730,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 42,46 43,85 46,16 58,59 58,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,75 1,39 2,30 12,46 -0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 269 473,00 414 579,00 406 285,00 364 959,00 209 781,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 625,00 117 844,00 108 079,00 57 645,00 -40 412,00
Zysk (strata) brutto 37 101,00 106 652,00 91 222,00 48 377,00 -39 346,00
Zysk (strata) netto 30 813,00 98 248,00 79 867,00 1 049 318,00 -34 755,00
Aktywa razem 3 519 801,00 3 634 043,00 3 753 581,00 4 905 393,00 4 784 086,00
Kapitał własny 2 216 328,00 2 305 438,00 2 387 323,00 3 413 999,00 3 376 812,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 48,10 50,03 51,81 74,09 73,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 2,13 1,73 22,77 -0,75
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 603 758,00 729 339,00 888 275,00 885 101,00 934 687,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 181,00 135 230,00 171 328,00 154 028,00 289 324,00
Zysk (strata) brutto 129 425,00 180 620,00 156 282,00 160 006,00 411 726,00
Zysk (strata) netto 109 203,00 154 744,00 126 603,00 141 900,00 778 676,00
Aktywa razem 2 524 417,00 2 797 571,00 2 735 869,00 2 847 782,00 3 766 057,00
Kapitał własny 1 924 883,00 2 004 319,00 2 056 754,00 2 121 463,00 2 699 444,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 41,78 43,50 44,64 46,04 58,59
Zysk (strata) na jedną akcję 2,37 3,36 2,75 3,08 16,90
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 262 726,00 1 382 879,00 1 458 073,00 1 401 004,00 1 455 296,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 221 683,00 264 477,00 315 677,00 411 427,00 329 193,00
Zysk (strata) brutto 212 165,00 257 154,00 286 562,00 395 061,00 283 352,00
Zysk (strata) netto 181 553,00 207 125,00 232 391,00 363 198,00 1 258 246,00
Aktywa razem 2 483 896,00 2 860 135,00 2 919 302,00 3 218 480,00 4 905 393,00
Kapitał własny 1 783 155,00 1 950 514,00 2 080 676,00 2 386 425,00 3 413 999,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 38,70 42,33 45,16 51,79 74,09
Zysk (strata) na jedną akcję 3,94 4,50 5,04 7,88 27,31
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.04.2018 2019 DM BDM S.A. 1 574 500 261 300 -
14.04.2018 2018 DM BDM S.A. 1 500 300 249 000 -
14.04.2018 2020 DM BDM S.A. 1 655 100 502 200 -
13.04.2018 2017 DM BDM S.A. 1 458 100 232 400 -
20.05.2015 2015 DM BDM S.A. 1 190 400 117 400 -
20.05.2015 2016 DM BDM S.A. 1 248 200 147 000 -
20.05.2015 2017 DM BDM S.A. 1 285 800 160 500 -
05.06.2014 2016 BM BPH 802 800 98 700 -
05.06.2014 2015 BM BGŻ S.A. 766 800 91 700 -
05.06.2012 2014 BM BPH 727 500 79 200 -