STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ORB (ORBIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 239 116,00 237 960,00 187 152,00 263 241,00 258 436,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 589,00 38 452,00 51 141,00 69 741,00 138 487,00
Zysk (strata) brutto 47 597,00 50 618,00 45 938,00 63 286,00 131 333,00
Zysk (strata) netto 38 262,00 28 765,00 34 608,00 63 924,00 106 183,00
Aktywa razem 2 772 349,00 2 847 782,00 2 914 286,00 2 982 028,00 3 128 148,00
Kapitał własny 2 093 661,00 2 121 463,00 1 956 557,00 2 020 481,00 2 126 664,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 45,44 46,04 42,46 43,85 46,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,83 0,62 0,75 1,39 2,30
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 378 903,00 385 255,00 277 824,00 414 579,00 406 285,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 106 916,00 90 212,00 51 060,00 117 844,00 108 079,00
Zysk (strata) brutto 98 364,00 89 115,00 42 570,00 106 652,00 91 222,00
Zysk (strata) netto 83 644,00 64 664,00 30 813,00 98 248,00 79 867,00
Aktywa razem 3 110 598,00 3 218 480,00 3 519 801,00 3 634 043,00 3 753 581,00
Kapitał własny 2 314 632,00 2 386 425,00 2 216 328,00 2 305 438,00 2 387 323,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 50,23 51,79 48,10 50,03 51,81
Zysk (strata) na jedną akcję 1,82 1,40 0,67 2,13 1,73
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 523 927,00 603 758,00 729 339,00 888 275,00 900 145,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 803,00 102 181,00 135 230,00 171 328,00 156 826,00
Zysk (strata) brutto 93 019,00 129 425,00 180 620,00 156 282,00 175 165,00
Zysk (strata) netto 80 649,00 109 203,00 154 744,00 126 603,00 141 901,00
Aktywa razem 2 032 708,00 2 524 417,00 2 797 571,00 2 735 869,00 2 847 782,00
Kapitał własny 1 904 586,00 1 924 883,00 2 004 319,00 2 056 754,00 2 121 463,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 41,34 41,78 43,50 44,64 46,04
Zysk (strata) na jedną akcję 1,75 2,37 3,36 2,75 3,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 707 785,00 1 262 726,00 1 382 879,00 1 458 073,00 1 440 028,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 103,00 221 683,00 264 477,00 315 677,00 437 344,00
Zysk (strata) brutto 112 827,00 212 165,00 257 154,00 286 562,00 421 070,00
Zysk (strata) netto 89 197,00 181 553,00 207 125,00 232 391,00 363 198,00
Aktywa razem 2 097 544,00 2 483 896,00 2 860 135,00 2 919 302,00 3 218 480,00
Kapitał własny 1 952 322,00 1 783 155,00 1 950 514,00 2 080 676,00 2 386 425,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 42,37 38,70 42,33 45,16 51,79
Zysk (strata) na jedną akcję 1,94 3,94 4,50 5,04 7,88
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.04.2018 2019 DM BDM S.A. 1 574 500 261 300 -
14.04.2018 2018 DM BDM S.A. 1 500 300 249 000 -
14.04.2018 2020 DM BDM S.A. 1 655 100 502 200 -
13.04.2018 2017 DM BDM S.A. 1 458 100 232 400 -
20.05.2015 2015 DM BDM S.A. 1 190 400 117 400 -
20.05.2015 2016 DM BDM S.A. 1 248 200 147 000 -
20.05.2015 2017 DM BDM S.A. 1 285 800 160 500 -
05.06.2014 2016 BM BPH 802 800 98 700 -
05.06.2014 2015 BM BGŻ S.A. 766 800 91 700 -
05.06.2012 2014 BM BPH 727 500 79 200 -