STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ORB (ORBIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 171 954,00 257 704,00 243 349,00 227 138,00 187 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 766,00 68 606,00 57 304,00 36 682,00 51 141,00
Zysk (strata) brutto -3 032,00 93 397,00 48 312,00 36 488,00 45 938,00
Zysk (strata) netto -2 513,00 77 387,00 38 262,00 28 765,00 34 608,00
Aktywa razem 2 723 010,00 2 818 577,00 2 772 349,00 2 847 782,00 2 914 286,00
Kapitał własny 2 051 683,00 2 055 408,00 2 093 661,00 2 121 463,00 1 956 557,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 44,53 44,61 45,44 46,04 42,46
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 1,68 0,83 0,62 0,75
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 271 465,00 418 847,00 391 693,00 358 023,00 277 824,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 388,00 253 322,00 111 606,00 73 804,00 51 060,00
Zysk (strata) brutto -4 941,00 250 304,00 103 068,00 72 639,00 42 570,00
Zysk (strata) netto -4 385,00 219 275,00 83 644,00 64 664,00 30 813,00
Aktywa razem 2 910 741,00 3 117 475,00 3 110 598,00 3 218 480,00 3 519 801,00
Kapitał własny 2 079 620,00 2 236 710,00 2 314 632,00 2 386 425,00 2 216 328,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 45,13 48,54 50,23 51,79 48,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 4,76 1,82 1,40 0,67
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 523 927,00 603 758,00 729 339,00 888 275,00 900 145,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 803,00 102 181,00 135 230,00 171 328,00 156 826,00
Zysk (strata) brutto 93 019,00 129 425,00 180 620,00 156 282,00 175 165,00
Zysk (strata) netto 80 649,00 109 203,00 154 744,00 126 603,00 141 901,00
Aktywa razem 2 032 708,00 2 524 417,00 2 797 571,00 2 735 869,00 2 847 782,00
Kapitał własny 1 904 586,00 1 924 883,00 2 004 319,00 2 056 754,00 2 121 463,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 41,34 41,78 43,50 44,64 46,04
Zysk (strata) na jedną akcję 1,75 2,37 3,36 2,75 3,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 707 785,00 1 262 726,00 1 382 879,00 1 458 073,00 1 440 028,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 103,00 221 683,00 264 477,00 315 677,00 437 344,00
Zysk (strata) brutto 112 827,00 212 165,00 257 154,00 286 562,00 421 070,00
Zysk (strata) netto 89 197,00 181 553,00 207 125,00 232 391,00 363 198,00
Aktywa razem 2 097 544,00 2 483 896,00 2 860 135,00 2 919 302,00 3 218 480,00
Kapitał własny 1 952 322,00 1 783 155,00 1 950 514,00 2 080 676,00 2 386 425,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01
Wartość księgowa na jedną akcję 42,37 38,70 42,33 45,16 51,79
Zysk (strata) na jedną akcję 1,94 3,94 4,50 5,04 7,88
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.04.2018 2019 DM BDM S.A. 1 574 500 261 300 -
14.04.2018 2018 DM BDM S.A. 1 500 300 249 000 -
14.04.2018 2020 DM BDM S.A. 1 655 100 502 200 -
13.04.2018 2017 DM BDM S.A. 1 458 100 232 400 -
20.05.2015 2015 DM BDM S.A. 1 190 400 117 400 -
20.05.2015 2016 DM BDM S.A. 1 248 200 147 000 -
20.05.2015 2017 DM BDM S.A. 1 285 800 160 500 -
05.06.2014 2016 BM BPH 802 800 98 700 -
05.06.2014 2015 BM BGŻ S.A. 766 800 91 700 -
05.06.2012 2014 BM BPH 727 500 79 200 -