STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AVE (ADVERTIGO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 076,00 1 607,00 546,00 778,00 1 302,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 129,00 -151,00 0,00 204,00 144,00
Zysk (strata) brutto 124,00 -159,00 -5,00 194,00 138,00
Zysk (strata) netto 124,00 -159,00 -5,00 297,00 138,00
Aktywa razem 3 067,00 2 784,00 2 721,00 2 839,00 3 188,00
Kapitał własny 2 338,00 2 170,00 2 165,00 2 265,00 2 564,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 750,00 29 750,00 29 750,00 29 750,00 29 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 767,00 3 181,00 2 689,00 3 239,00 4 008,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74,00 -604,00 -299,00 -100,00 182,00
Zysk (strata) brutto 61,00 -606,00 -302,00 -127,00 155,00
Zysk (strata) netto 22,00 -557,00 -302,00 -127,00 52,00
Aktywa razem 3 760,00 2 945,00 2 651,00 2 809,00 2 839,00
Kapitał własny 3 200,00 2 642,00 2 340,00 2 213,00 2 265,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 750,00 29 750,00 29 750,00 29 750,00 29 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,11 0,09 0,08 0,07 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,02 -0,01 -0,00 0,00