STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CLE (COALENERG)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 915,00 5 037,00 3 443,00 3 520,00 3 450,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 222,00 -234,00 -360,00 284,00 -141,00
Zysk (strata) brutto 496,00 -2 314,00 -6 416,00 -1 064,00 1 376,00
Zysk (strata) netto 615,00 -2 166,00 -6 277,00 -920,00 1 208,00
Aktywa razem 85 336,00 85 651,00 79 283,00 82 547,00 82 421,00
Kapitał własny -58 548,00 -60 910,00 -65 943,00 -67 293,00 -68 282,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 011,12 45 011,12 45 011,12 45 011,12 45 011,12
Wartość księgowa na jedną akcję -1,30 -1,35 -1,47 -1,50 -1,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,05 -0,14 -0,02 0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 106 232,00 15 760,00 23 875,00 26 456,00 13 220,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 327,00 -11 309,00 5 638,00 1 994,00 -2 089,00
Zysk (strata) brutto -38 897,00 -37 342,00 -7 186,00 -9 953,00 -10 610,00
Zysk (strata) netto -40 207,00 -36 177,00 -6 544,00 -9 518,00 -10 089,00
Aktywa razem 177 354,00 74 440,00 81 692,00 89 519,00 85 651,00
Kapitał własny 26 157,00 -34 847,00 -41 947,00 -50 772,00 -60 910,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 011,12 45 011,12 45 011,12 45 011,12 45 011,12
Wartość księgowa na jedną akcję 0,58 -0,77 -0,93 -1,13 -1,35
Zysk (strata) na jedną akcję -0,89 -0,80 -0,15 -0,21 -0,22