STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOA (TOYA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 82 548,00 90 057,00 88 637,00 87 896,00 90 193,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 781,00 13 938,00 14 006,00 13 379,00 10 542,00
Zysk (strata) brutto 10 368,00 13 358,00 13 477,00 12 889,00 10 039,00
Zysk (strata) netto 8 300,00 10 779,00 10 876,00 10 400,00 8 030,00
Aktywa razem 289 782,00 307 079,00 309 485,00 310 944,00 328 957,00
Kapitał własny 169 227,00 180 006,00 190 882,00 201 282,00 209 212,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,26 2,40 2,54 2,68 2,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,14 0,15 0,14 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 102 294,00 106 655,00 109 507,00 109 056,00 114 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 717,00 14 952,00 15 587,00 15 481,00 12 208,00
Zysk (strata) brutto 10 355,00 14 393,00 15 081,00 15 003,00 11 710,00
Zysk (strata) netto 8 327,00 11 564,00 11 952,00 12 237,00 9 072,00
Aktywa razem 346 113,00 369 346,00 375 023,00 380 453,00 376 614,00
Kapitał własny 184 699,00 196 336,00 207 527,00 221 016,00 228 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,46 2,62 2,77 2,95 3,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,15 0,16 0,16 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 234 766,00 259 756,00 287 783,00 311 633,00 356 783,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 531,00 37 162,00 44 524,00 49 764,00 51 865,00
Zysk (strata) brutto 28 840,00 36 742,00 44 080,00 48 743,00 49 763,00
Zysk (strata) netto 23 011,00 29 597,00 35 378,00 39 246,00 40 085,00
Aktywa razem 177 088,00 209 379,00 226 183,00 289 782,00 328 957,00
Kapitał własny 158 113,00 159 558,00 165 332,00 169 227,00 209 212,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 78 330,84 78 330,84 78 330,84 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,02 2,04 2,11 2,26 2,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,38 0,45 0,52 0,53
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 282 642,00 310 158,00 347 541,00 380 739,00 440 018,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 615,00 41 246,00 50 804,00 55 429,00 58 228,00
Zysk (strata) brutto 31 907,00 40 802,00 50 396,00 54 474,00 56 187,00
Zysk (strata) netto 25 395,00 32 855,00 40 306,00 43 767,00 44 825,00
Aktywa razem 196 428,00 236 263,00 263 982,00 346 113,00 376 614,00
Kapitał własny 163 085,00 168 136,00 175 330,00 184 699,00 228 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 78 330,84 78 330,84 78 330,84 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,08 2,15 2,24 2,46 3,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,42 0,52 0,58 0,60