STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOA (TOYA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 90 057,00 88 637,00 87 896,00 90 193,00 112 603,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 938,00 14 006,00 13 379,00 10 542,00 15 550,00
Zysk (strata) brutto 13 358,00 13 477,00 12 889,00 10 039,00 15 099,00
Zysk (strata) netto 10 779,00 10 876,00 10 400,00 8 030,00 12 171,00
Aktywa razem 307 079,00 309 485,00 310 944,00 328 957,00 319 177,00
Kapitał własny 180 006,00 190 882,00 201 282,00 209 212,00 221 383,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,40 2,54 2,68 2,79 2,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,15 0,14 0,11 0,16
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 106 655,00 109 507,00 109 056,00 114 800,00 119 295,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 952,00 15 587,00 15 481,00 12 208,00 16 965,00
Zysk (strata) brutto 14 393,00 15 081,00 15 003,00 11 710,00 16 494,00
Zysk (strata) netto 11 564,00 11 952,00 12 237,00 9 072,00 13 225,00
Aktywa razem 369 346,00 375 023,00 380 453,00 376 614,00 371 877,00
Kapitał własny 196 336,00 207 527,00 221 016,00 228 429,00 246 775,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,62 2,77 2,95 3,04 3,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,16 0,16 0,12 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 234 766,00 259 756,00 287 783,00 311 633,00 356 783,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 531,00 37 162,00 44 524,00 49 764,00 51 865,00
Zysk (strata) brutto 28 840,00 36 742,00 44 080,00 48 743,00 49 763,00
Zysk (strata) netto 23 011,00 29 597,00 35 378,00 39 246,00 40 085,00
Aktywa razem 177 088,00 209 379,00 226 183,00 289 782,00 328 957,00
Kapitał własny 158 113,00 159 558,00 165 332,00 169 227,00 209 212,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 78 330,84 78 330,84 78 330,84 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,02 2,04 2,11 2,26 2,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,38 0,45 0,52 0,53
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 282 642,00 310 158,00 347 541,00 380 739,00 440 018,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 615,00 41 246,00 50 804,00 55 429,00 58 228,00
Zysk (strata) brutto 31 907,00 40 802,00 50 396,00 54 474,00 56 187,00
Zysk (strata) netto 25 395,00 32 855,00 40 306,00 43 767,00 44 825,00
Aktywa razem 196 428,00 236 263,00 263 982,00 346 113,00 376 614,00
Kapitał własny 163 085,00 168 136,00 175 330,00 184 699,00 228 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 78 330,84 78 330,84 78 330,84 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,08 2,15 2,24 2,46 3,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,42 0,52 0,58 0,60