STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOA (TOYA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 77 169,00 82 548,00 90 057,00 88 637,00 87 896,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 998,00 10 781,00 13 938,00 14 006,00 13 379,00
Zysk (strata) brutto 12 689,00 10 368,00 13 358,00 13 477,00 12 889,00
Zysk (strata) netto 10 193,00 8 300,00 10 779,00 10 876,00 10 400,00
Aktywa razem 262 571,00 289 782,00 307 079,00 309 485,00 310 944,00
Kapitał własny 160 973,00 169 227,00 180 006,00 190 882,00 201 282,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,15 2,26 2,40 2,54 2,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,11 0,14 0,15 0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 96 061,00 102 294,00 106 655,00 109 507,00 109 056,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 677,00 10 717,00 14 952,00 15 587,00 15 481,00
Zysk (strata) brutto 13 374,00 10 355,00 14 393,00 15 081,00 15 003,00
Zysk (strata) netto 10 875,00 8 327,00 11 564,00 11 952,00 12 237,00
Aktywa razem 326 497,00 346 113,00 369 346,00 375 023,00 380 453,00
Kapitał własny 175 835,00 184 699,00 196 336,00 207 527,00 221 016,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 2,34 2,46 2,62 2,77 2,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,11 0,15 0,16 0,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 222 575,00 234 766,00 259 756,00 287 783,00 311 633,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 903,00 29 531,00 37 162,00 44 524,00 49 764,00
Zysk (strata) brutto 30 314,00 28 840,00 36 742,00 44 080,00 48 743,00
Zysk (strata) netto 24 393,00 23 011,00 29 597,00 35 378,00 39 246,00
Aktywa razem 192 098,00 177 088,00 209 379,00 226 183,00 289 782,00
Kapitał własny 135 033,00 158 113,00 159 558,00 165 332,00 169 227,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 78 146,94 78 330,84 78 330,84 78 330,84 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 2,02 2,04 2,11 2,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,29 0,38 0,45 0,52
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 262 179,00 282 642,00 310 158,00 347 541,00 380 739,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 139,00 32 615,00 41 246,00 50 804,00 55 429,00
Zysk (strata) brutto 33 259,00 31 907,00 40 802,00 50 396,00 54 474,00
Zysk (strata) netto 26 540,00 25 395,00 32 855,00 40 306,00 43 767,00
Aktywa razem 208 338,00 196 428,00 236 263,00 263 982,00 346 113,00
Kapitał własny 136 536,00 163 085,00 168 136,00 175 330,00 184 699,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 78 146,94 78 330,84 78 330,84 78 330,84 75 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję 1,75 2,08 2,15 2,24 2,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,32 0,42 0,52 0,58