STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOX (VOXEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 952,00 28 522,00 31 960,00 31 345,00 33 587,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 250,00 7 454,00 9 171,00 6 622,00 7 241,00
Zysk (strata) brutto 5 143,00 7 126,00 8 749,00 5 538,00 6 197,00
Zysk (strata) netto 4 187,00 5 792,00 7 046,00 4 445,00 4 973,00
Aktywa razem 203 226,00 217 267,00 235 347,00 275 519,00 290 419,00
Kapitał własny 119 072,00 124 864,00 131 910,00 136 355,00 130 930,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję 11,34 11,89 12,56 12,98 12,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 0,55 0,67 0,42 0,47
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 752,00 38 518,00 65 579,00 49 092,00 46 606,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 656,00 8 313,00 11 775,00 7 416,00 8 097,00
Zysk (strata) brutto 5 453,00 7 887,00 10 963,00 6 152,00 6 898,00
Zysk (strata) netto 4 250,00 6 403,00 8 829,00 4 963,00 5 506,00
Aktywa razem 225 255,00 243 865,00 282 327,00 303 783,00 312 519,00
Kapitał własny 127 927,00 134 329,00 143 158,00 148 121,00 143 229,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję 12,18 12,79 13,63 14,10 13,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,41 0,61 0,84 0,47 0,52
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 65 601,00 75 738,00 81 581,00 98 901,00 111 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 489,00 15 937,00 14 870,00 23 069,00 26 866,00
Zysk (strata) brutto 1 264,00 13 337,00 13 647,00 20 741,00 25 825,00
Zysk (strata) netto 418,00 10 690,00 10 232,00 17 680,00 20 913,00
Aktywa razem 188 853,00 184 455,00 200 304,00 204 752,00 235 347,00
Kapitał własny 95 323,00 105 141,00 109 596,00 121 500,00 131 910,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję 9,08 10,01 10,44 11,57 12,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 1,02 0,97 1,68 1,99
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 102 948,00 132 048,00 120 663,00 152 160,00 170 411,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 963,00 20 352,00 16 702,00 25 842,00 31 011,00
Zysk (strata) brutto -3 744,00 17 760,00 14 788,00 23 345,00 29 116,00
Zysk (strata) netto -4 533,00 14 336,00 11 002,00 19 803,00 23 374,00
Aktywa razem 214 588,00 212 150,00 223 116,00 239 054,00 282 327,00
Kapitał własny 97 571,00 111 034,00 116 260,00 130 287,00 143 158,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję 9,29 10,57 11,07 12,41 13,63
Zysk (strata) na jedną akcję -0,43 1,37 1,05 1,89 2,23