STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOX (VOXEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 31 345,00 33 587,00 34 033,00 36 343,00 32 963,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 622,00 7 241,00 6 947,00 8 083,00 4 150,00
Zysk (strata) brutto 5 538,00 6 197,00 5 800,00 6 447,00 2 751,00
Zysk (strata) netto 4 445,00 4 973,00 4 652,00 5 191,00 -1 474,00
Aktywa razem 275 519,00 290 419,00 285 765,00 304 096,00 314 190,00
Kapitał własny 136 355,00 130 930,00 135 582,00 140 773,00 139 299,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję 12,98 12,47 12,91 13,40 13,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 0,47 0,44 0,49 -0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 49 092,00 46 606,00 48 633,00 67 329,00 50 423,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 416,00 8 097,00 8 821,00 9 989,00 8 994,00
Zysk (strata) brutto 6 152,00 6 898,00 7 570,00 7 835,00 7 413,00
Zysk (strata) netto 4 963,00 5 506,00 6 041,00 6 465,00 3 631,00
Aktywa razem 303 783,00 312 519,00 315 638,00 337 910,00 372 925,00
Kapitał własny 148 121,00 143 229,00 149 270,00 155 735,00 159 366,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję 14,10 13,64 14,21 14,83 15,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 0,52 0,58 0,62 0,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 75 738,00 81 581,00 98 901,00 111 615,00 135 308,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 937,00 14 870,00 23 069,00 26 866,00 28 893,00
Zysk (strata) brutto 13 337,00 13 647,00 20 741,00 25 825,00 23 982,00
Zysk (strata) netto 10 690,00 10 232,00 17 680,00 20 913,00 19 261,00
Aktywa razem 184 455,00 200 304,00 204 752,00 235 347,00 304 096,00
Kapitał własny 105 141,00 109 596,00 121 500,00 131 910,00 140 773,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję 10,01 10,44 11,57 12,56 13,40
Zysk (strata) na jedną akcję 1,02 0,97 1,68 1,99 1,83
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 132 048,00 120 663,00 152 160,00 170 411,00 211 660,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 352,00 16 702,00 25 842,00 31 011,00 34 323,00
Zysk (strata) brutto 17 760,00 14 788,00 23 345,00 29 116,00 28 454,00
Zysk (strata) netto 14 336,00 11 002,00 19 803,00 23 374,00 22 975,00
Aktywa razem 212 150,00 223 116,00 239 054,00 282 327,00 337 910,00
Kapitał własny 111 034,00 116 260,00 130 287,00 143 158,00 155 735,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję 10,57 11,07 12,41 13,63 14,83
Zysk (strata) na jedną akcję 1,37 1,05 1,89 2,23 2,19