STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBB (PREFABET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 363,00 540,00 599,00 306,00 302,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -99,00 -1 046,00 -157,00 -521,00 -782,00
Zysk (strata) brutto -99,00 -1 046,00 -230,00 -525,00 -782,00
Zysk (strata) netto -99,00 -1 046,00 -230,00 -525,00 -782,00
Aktywa razem 54 071,00 48 449,00 47 621,00 19 848,00 16 696,00
Kapitał własny 6 357,00 1 386,00 1 156,00 -12 297,00 -13 078,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 876,63 876,63 876,63 876,63 876,63
Wartość księgowa na jedną akcję 7,25 1,58 1,32 -14,03 -14,92
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -1,19 -0,26 -0,60 -0,89
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 66 868,00 55 725,00 28 931,00 3 923,00 1 808,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 841,00 -5 821,00 -2 379,00 -15 290,00 -14 582,00
Zysk (strata) brutto 59,00 -6 547,00 -3 061,00 -17 368,00 -14 828,00
Zysk (strata) netto 270,00 -6 870,00 -3 007,00 -17 368,00 -14 828,00
Aktywa razem 62 224,00 66 008,00 62 878,00 48 348,00 19 848,00
Kapitał własny 29 776,00 22 906,00 19 899,00 2 531,00 -12 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 876,63 876,63 876,63 876,63 876,63
Wartość księgowa na jedną akcję 33,97 26,13 22,70 2,89 -14,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 -7,84 -3,43 -19,81 -16,92