STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ITM (ITMTRADE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -29 296,00 -70,00 -37,00 -165,00 -140,00
Zysk (strata) brutto -42 461,00 -877,00 -1 488,00 -1 147,00 -23 306,00
Zysk (strata) netto -42 783,00 -877,00 -1 488,00 -1 147,00 -23 306,00
Aktywa razem 51 361,00 51 312,00 50 847,00 50 846,00 28 695,00
Kapitał własny -33 987,00 -34 865,00 -36 352,00 -37 499,00 -60 806,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 978,26 5 978,26 5 978,26 5 978,26 5 978,26
Wartość księgowa na jedną akcję -5,69 -5,83 -6,08 -6,27 -10,17
Zysk (strata) na jedną akcję -7,16 -0,15 -0,25 -0,19 -3,90
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 247,00 18 364,00 20 019,00 22 605,00 33 155,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -25 270,00 -4 249,00 -106,00 1 503,00 -4 600,00
Zysk (strata) brutto -38 268,00 -5 272,00 -785,00 -367,00 -5 887,00
Zysk (strata) netto -39 363,00 -4 834,00 -1 341,00 -267,00 -5 887,00
Aktywa razem 127 800,00 158 111,00 159 819,00 201 936,00 256 911,00
Kapitał własny 27 903,00 23 035,00 21 625,00 21 254,00 15 579,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 978,26 5 978,26 5 978,26 5 978,26 5 978,26
Wartość księgowa na jedną akcję 4,67 3,85 3,62 3,56 2,61
Zysk (strata) na jedną akcję -6,58 -0,81 -0,22 -0,05 -0,99
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 540 047,00 617 794,00 26 721,00 465,00 2,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 062,00 7 039,00 -8 057,00 -31 266,00 -412,00
Zysk (strata) brutto 597,00 5 437,00 -13 072,00 -50 520,00 -26 818,00
Zysk (strata) netto 292,00 4 284,00 -12 827,00 -50 750,00 -26 818,00
Aktywa razem 95 257,00 88 587,00 56 999,00 51 361,00 28 695,00
Kapitał własny 28 602,00 32 745,00 16 762,00 -33 987,00 -60 806,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 978,26 5 978,26 5 978,26 5 978,26 5 978,26
Wartość księgowa na jedną akcję 4,78 5,48 2,80 -5,69 -10,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,72 -2,15 -8,49 -4,49
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 567 132,00 683 732,00 89 362,00 77 774,00 94 143,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 568,00 25 389,00 -6 072,00 -27 643,00 -7 452,00
Zysk (strata) brutto 18 329,00 23 713,00 -10 168,00 -42 499,00 -12 310,00
Zysk (strata) netto 17 819,00 22 328,00 -10 706,00 -43 762,00 -12 329,00
Aktywa razem 99 147,00 95 741,00 95 232,00 127 800,00 256 911,00
Kapitał własny 62 858,00 84 541,00 73 439,00 27 903,00 15 579,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 978,26 5 978,26 5 978,26 5 978,26 5 978,26
Wartość księgowa na jedną akcję 10,51 14,14 12,28 4,67 2,61
Zysk (strata) na jedną akcję 2,98 3,74 -1,79 -7,32 -2,06