STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QMK (QUMAK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 32 223,00 21 023,00 34 809,00 13 701,00 997,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 858,00 -11 243,00 -6 456,00 -80 700,00 -961,00
Zysk (strata) brutto 1 546,00 -9 261,00 -6 099,00 -80 247,00 -959,00
Zysk (strata) netto 1 546,00 -9 261,00 -6 099,00 -80 247,00 -959,00
Aktywa razem 115 612,00 80 210,00 67 903,00 14 432,00 12 564,00
Kapitał własny -33 436,00 -42 711,00 -65 554,00 -129 058,00 -130 018,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 375,08 40 375,08 40 375,08 40 375,08 40 375,08
Wartość księgowa na jedną akcję -0,83 -1,06 -1,62 -3,20 -3,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,23 -0,15 -1,99 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 519,00 21 028,00 35 997,00 -83 863,00 9 852,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 559,00 -14 419,00 -7 292,00 -18 491,00 -2 515,00
Zysk (strata) brutto 231,00 -13 331,00 -7 059,00 -19 680,00 -2 514,00
Zysk (strata) netto 269,00 -13 371,00 -7 059,00 -80 717,00 -2 320,00
Aktywa razem 117 903,00 78 340,00 63 592,00 19 097,00 18 996,00
Kapitał własny -35 203,00 -45 991,00 -69 280,00 -130 801,00 -132 349,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 375,08 40 375,08 40 375,08 40 375,08 40 375,08
Wartość księgowa na jedną akcję -0,87 -1,14 -1,72 -3,24 -3,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,33 -0,18 -2,00 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 562 001,00 708 845,00 424 496,00 258 506,00 101 755,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 434,00 -9 682,00 -31 636,00 -64 929,00 -96 540,00
Zysk (strata) brutto -9 342,00 -13 238,00 -34 899,00 -66 260,00 -94 061,00
Zysk (strata) netto -7 914,00 -9 840,00 -42 981,00 -74 260,00 -94 061,00
Aktywa razem 272 601,00 296 189,00 195 460,00 110 333,00 14 432,00
Kapitał własny 63 358,00 53 443,00 9 406,00 -34 982,00 -129 058,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 375,08 10 375,08 10 375,08 40 375,08 40 375,08
Wartość księgowa na jedną akcję 6,11 5,15 0,91 -0,87 -3,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,76 -0,95 -4,14 -1,84 -2,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 562 219,00 720 889,00 428 406,00 262 091,00 6 681,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 205,00 -8 334,00 -31 293,00 -67 111,00 -39 644,00
Zysk (strata) brutto -9 114,00 -11 895,00 -32 925,00 -68 490,00 -39 839,00
Zysk (strata) netto -7 738,00 -8 997,00 -42 283,00 -75 206,00 -100 878,00
Aktywa razem 272 719,00 300 317,00 201 799,00 113 268,00 19 097,00
Kapitał własny 63 533,00 54 471,00 11 132,00 -35 477,00 -130 801,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 375,08 10 375,08 10 375,08 40 375,08 40 375,08
Wartość księgowa na jedną akcję 6,12 5,25 1,07 -0,88 -3,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,75 -0,87 -4,08 -1,86 -2,50
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.12.2015 2017 DM BDM S.A. 625 200 8 100 -
22.12.2015 2015 DM BDM S.A. 775 700 11 000 -
22.12.2015 2016 DM BDM S.A. 555 800 5 800 -
10.11.2011 2012 DM Millennium 369 200 9 300 -
10.11.2011 2011 DM Millennium 392 200 10 700 -
10.11.2011 2013 DM Millennium 373 500 9 900 -
03.02.2010 2010 DM BZ WBK 328 500 15 200 -
03.02.2010 2009 DM BZ WBK 294 500 14 300 -
20.04.2009 2010 DM PKO BP 297 600 13 130 -
20.04.2009 2009 DM PKO BP 254 770 14 110 -