STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08
Aktywa razem 8 294,00 8 142,00 7 989,00 7 902,00 7 853,00
Zysk (strata) brutto -271,00 -336,00 -106,00 -111,00 -45,00
Zysk (strata) netto -271,00 -336,00 -106,00 -111,00 -45,00
Liczba akcji 0,00 7 935,16 7 935,16 7 935,16 7 935,16
Wartość aktywów na jedną akcję 0,29 1,01 1,00 0,98 0,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,04 -0,01 -0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2004 2005 2006 2006 2007
Aktywa razem 198 589,00 16 409,00 8 979,00 8 421,00 8 142,00
Zysk (strata) brutto 80 740,00 16 785,00 12 623,00 -143,00 -282,00
Zysk (strata) netto 82 281,00 16 785,00 12 623,00 -143,00 -282,00
Liczba akcji 15 028,06 11 271,05 11 271,05 11 271,05 7 935,16
Wartość aktywów na jedną akcję 13,02 0,37 0,27 0,28 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję 5,48 0,37 0,39 -0,01 -0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.12.2015 2017 DM BDM S.A. 625 200 8 100 -
22.12.2015 2015 DM BDM S.A. 775 700 11 000 -
22.12.2015 2016 DM BDM S.A. 555 800 5 800 -
10.11.2011 2012 DM Millennium 369 200 9 300 -
10.11.2011 2011 DM Millennium 392 200 10 700 -
10.11.2011 2013 DM Millennium 373 500 9 900 -
03.02.2010 2010 DM BZ WBK 328 500 15 200 -
03.02.2010 2009 DM BZ WBK 294 500 14 300 -
20.04.2009 2010 DM PKO BP 297 600 13 130 -
20.04.2009 2009 DM PKO BP 254 770 14 110 -