STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT (SYNEKTIK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 14 562,00 11 102,00 27 935,00 30 200,00 29 646,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 032,00 -407,00 -666,00 1 640,00 1 955,00
Zysk (strata) brutto 1 118,00 -367,00 -660,00 1 854,00 1 902,00
Zysk (strata) netto 719,00 -264,00 -287,00 1 437,00 1 478,00
Aktywa razem 89 576,00 79 086,00 91 425,00 111 786,00 102 453,00
Kapitał własny 55 382,00 55 118,00 54 376,00 55 813,00 54 220,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,49 6,46 6,38 6,54 6,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,03 -0,03 0,17 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 18 808,00 16 498,00 33 528,00 37 590,00 36 980,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 595,00 209,00 533,00 3 286,00 3 385,00
Zysk (strata) brutto 1 426,00 64,00 268,00 3 173,00 3 001,00
Zysk (strata) netto 934,00 85,00 455,00 2 465,00 2 330,00
Aktywa razem 121 687,00 112 119,00 125 096,00 149 048,00 140 464,00
Kapitał własny 70 172,00 70 258,00 70 252,00 72 717,00 71 977,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,23 8,24 8,24 8,53 8,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,01 0,05 0,29 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 66 787,00 76 998,00 44 517,00 50 498,00 114 943,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 154,00 -75,00 2 455,00 2 218,00 10 040,00
Zysk (strata) brutto 1 623,00 -664,00 2 303,00 2 186,00 10 036,00
Zysk (strata) netto 1 042,00 -766,00 1 337,00 1 797,00 7 787,00
Aktywa razem 102 799,00 101 186,00 88 299,00 103 467,00 91 425,00
Kapitał własny 55 352,00 54 591,00 55 934,00 57 731,00 54 376,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,49 6,40 6,56 6,77 6,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,09 0,16 0,21 0,91
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 78 051,00 83 598,00 49 433,00 62 936,00 134 787,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 757,00 -569,00 2 128,00 5 436,00 12 715,00
Zysk (strata) brutto 4 188,00 -1 181,00 1 952,00 5 087,00 11 767,00
Zysk (strata) netto 3 085,00 -1 265,00 1 082,00 4 085,00 9 136,00
Aktywa razem 106 273,00 104 404,00 91 447,00 115 233,00 125 096,00
Kapitał własny 57 809,00 56 547,00 57 635,00 61 720,00 70 252,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,78 6,63 6,76 7,24 8,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 -0,15 0,13 0,48 1,07