STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT (SYNEKTIK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 61 344,00 14 562,00 11 102,00 27 935,00 30 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 136,00 1 032,00 -407,00 -666,00 1 640,00
Zysk (strata) brutto 10 194,00 1 118,00 -367,00 -660,00 1 854,00
Zysk (strata) netto 8 080,00 719,00 -264,00 -287,00 1 437,00
Aktywa razem 108 348,00 89 576,00 79 086,00 91 425,00 111 786,00
Kapitał własny 54 662,00 55 382,00 55 118,00 54 376,00 55 813,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,41 6,49 6,46 6,38 6,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,95 0,08 -0,03 -0,03 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 65 953,00 18 808,00 16 498,00 33 528,00 37 590,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 442,00 1 595,00 209,00 533,00 3 286,00
Zysk (strata) brutto 10 266,00 1 426,00 64,00 268,00 3 173,00
Zysk (strata) netto 8 130,00 934,00 85,00 455,00 2 465,00
Aktywa razem 140 551,00 121 687,00 112 119,00 125 096,00 149 048,00
Kapitał własny 68 903,00 70 172,00 70 258,00 70 252,00 72 717,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,08 8,23 8,24 8,24 8,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,95 0,11 0,01 0,05 0,29
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 66 787,00 76 998,00 44 517,00 50 498,00 114 943,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 154,00 -75,00 2 455,00 2 218,00 10 040,00
Zysk (strata) brutto 1 623,00 -664,00 2 303,00 2 186,00 10 036,00
Zysk (strata) netto 1 042,00 -766,00 1 337,00 1 797,00 7 787,00
Aktywa razem 102 799,00 101 186,00 88 299,00 103 467,00 91 425,00
Kapitał własny 55 352,00 54 591,00 55 934,00 57 731,00 54 376,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,49 6,40 6,56 6,77 6,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,09 0,16 0,21 0,91
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 78 051,00 83 598,00 49 433,00 62 936,00 134 787,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 757,00 -569,00 2 128,00 5 436,00 12 715,00
Zysk (strata) brutto 4 188,00 -1 181,00 1 952,00 5 087,00 11 767,00
Zysk (strata) netto 3 085,00 -1 265,00 1 082,00 4 085,00 9 136,00
Aktywa razem 106 273,00 104 404,00 91 447,00 115 233,00 125 096,00
Kapitał własny 57 809,00 56 547,00 57 635,00 61 720,00 70 252,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,78 6,63 6,76 7,24 8,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 -0,15 0,13 0,48 1,07