STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT (SYNEKTIK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 220,00 18 832,00 61 344,00 14 562,00 11 102,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 114,00 -232,00 10 528,00 641,00 -407,00
Zysk (strata) brutto -1 119,00 -217,00 10 586,00 726,00 -367,00
Zysk (strata) netto -940,00 -220,00 8 398,00 402,00 -264,00
Aktywa razem 85 578,00 93 641,00 124 645,00 89 576,00 79 086,00
Kapitał własny 56 551,00 56 375,00 63 896,00 55 382,00 55 118,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,63 6,61 7,49 6,49 6,46
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -0,03 0,99 0,05 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 138,00 24 756,00 65 953,00 18 808,00 16 498,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 654,00 1 356,00 10 807,00 1 230,00 209,00
Zysk (strata) brutto 1 360,00 1 141,00 10 632,00 1 061,00 64,00
Zysk (strata) netto 1 619,00 753,00 8 427,00 637,00 85,00
Aktywa razem 119 695,00 126 439,00 156 692,00 121 687,00 112 119,00
Kapitał własny 70 753,00 70 431,00 77 980,00 70 172,00 70 258,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,30 8,26 9,14 8,23 8,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,09 0,99 0,08 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 64 404,00 66 787,00 76 998,00 44 517,00 50 498,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 625,00 2 154,00 -75,00 2 455,00 2 218,00
Zysk (strata) brutto 3 715,00 1 623,00 -664,00 2 303,00 2 186,00
Zysk (strata) netto 3 292,00 1 042,00 -766,00 1 337,00 1 797,00
Aktywa razem 101 097,00 102 799,00 101 186,00 88 299,00 103 467,00
Kapitał własny 54 505,00 55 352,00 54 591,00 55 934,00 57 731,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 719,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,11 6,49 6,40 6,56 6,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,12 -0,09 0,16 0,21
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 77 376,00 78 051,00 83 598,00 49 433,00 62 936,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 348,00 4 757,00 -569,00 2 128,00 5 436,00
Zysk (strata) brutto 9 209,00 4 188,00 -1 181,00 1 952,00 5 087,00
Zysk (strata) netto 7 694,00 3 085,00 -1 265,00 1 082,00 4 085,00
Aktywa razem 102 845,00 106 273,00 104 404,00 91 447,00 115 233,00
Kapitał własny 54 923,00 57 809,00 56 547,00 57 635,00 61 720,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 719,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,17 6,78 6,63 6,76 7,24
Zysk (strata) na jedną akcję 1,15 0,36 -0,15 0,13 0,48