STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT (SYNEKTIK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 11 102,00 27 935,00 30 200,00 29 646,00 17 265,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -407,00 -666,00 1 640,00 1 955,00 298,00
Zysk (strata) brutto -367,00 -660,00 1 854,00 1 902,00 440,00
Zysk (strata) netto -264,00 -287,00 1 437,00 1 478,00 338,00
Aktywa razem 79 086,00 91 425,00 111 786,00 102 453,00 83 049,00
Kapitał własny 55 118,00 54 376,00 55 813,00 54 220,00 54 558,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,46 6,38 6,54 6,36 6,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,03 0,17 0,17 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 16 498,00 33 528,00 37 590,00 36 980,00 22 287,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 209,00 533,00 3 286,00 3 385,00 1 500,00
Zysk (strata) brutto 64,00 268,00 3 173,00 3 001,00 1 482,00
Zysk (strata) netto 85,00 455,00 2 465,00 2 330,00 1 160,00
Aktywa razem 112 119,00 125 096,00 149 048,00 140 464,00 120 648,00
Kapitał własny 70 258,00 70 252,00 72 717,00 71 977,00 73 137,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,24 8,24 8,53 8,44 8,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,05 0,29 0,27 0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 66 787,00 76 998,00 44 517,00 50 498,00 114 943,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 154,00 -75,00 2 455,00 2 218,00 10 040,00
Zysk (strata) brutto 1 623,00 -664,00 2 303,00 2 186,00 10 036,00
Zysk (strata) netto 1 042,00 -766,00 1 337,00 1 797,00 7 787,00
Aktywa razem 102 799,00 101 186,00 88 299,00 103 467,00 91 425,00
Kapitał własny 55 352,00 54 591,00 55 934,00 57 731,00 54 376,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,49 6,40 6,56 6,77 6,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,09 0,16 0,21 0,91
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 78 051,00 83 598,00 49 433,00 62 936,00 134 787,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 757,00 -569,00 2 128,00 5 436,00 12 715,00
Zysk (strata) brutto 4 188,00 -1 181,00 1 952,00 5 087,00 11 767,00
Zysk (strata) netto 3 085,00 -1 265,00 1 082,00 4 085,00 9 136,00
Aktywa razem 106 273,00 104 404,00 91 447,00 115 233,00 125 096,00
Kapitał własny 57 809,00 56 547,00 57 635,00 61 720,00 70 252,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,78 6,63 6,76 7,24 8,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 -0,15 0,13 0,48 1,07