STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT (SYNEKTIK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 832,00 61 344,00 14 562,00 11 102,00 27 935,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -232,00 10 528,00 641,00 -407,00 -666,00
Zysk (strata) brutto -217,00 10 586,00 726,00 -367,00 -660,00
Zysk (strata) netto -220,00 8 398,00 402,00 -264,00 -287,00
Aktywa razem 93 641,00 124 645,00 89 576,00 79 086,00 90 571,00
Kapitał własny 56 375,00 63 896,00 55 382,00 55 118,00 54 838,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,61 7,49 6,49 6,46 6,43
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,99 0,05 -0,03 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 24 756,00 65 953,00 18 808,00 16 498,00 33 528,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 356,00 10 807,00 1 230,00 209,00 533,00
Zysk (strata) brutto 1 141,00 10 632,00 1 061,00 64,00 268,00
Zysk (strata) netto 753,00 8 427,00 637,00 85,00 455,00
Aktywa razem 126 439,00 156 692,00 121 687,00 112 119,00 123 826,00
Kapitał własny 70 431,00 77 980,00 70 172,00 70 258,00 70 721,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,26 9,14 8,23 8,24 8,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,99 0,08 0,01 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 66 787,00 76 998,00 44 517,00 50 498,00 114 943,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 154,00 -75,00 2 455,00 2 218,00 10 096,00
Zysk (strata) brutto 1 623,00 -664,00 2 303,00 2 186,00 10 285,00
Zysk (strata) netto 1 042,00 -766,00 1 337,00 1 797,00 8 249,00
Aktywa razem 102 799,00 101 186,00 88 299,00 103 467,00 90 571,00
Kapitał własny 55 352,00 54 591,00 55 934,00 57 731,00 54 838,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,49 6,40 6,56 6,77 6,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,09 0,16 0,21 0,97
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 78 051,00 83 598,00 49 433,00 62 936,00 134 787,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 757,00 -569,00 2 128,00 5 436,00 12 778,00
Zysk (strata) brutto 4 188,00 -1 181,00 1 952,00 5 087,00 12 024,00
Zysk (strata) netto 3 085,00 -1 265,00 1 082,00 4 085,00 9 605,00
Aktywa razem 106 273,00 104 404,00 91 447,00 115 233,00 123 826,00
Kapitał własny 57 809,00 56 547,00 57 635,00 61 720,00 70 721,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13 8 529,13
Wartość księgowa na jedną akcję 6,78 6,63 6,76 7,24 8,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 -0,15 0,13 0,48 1,13