STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PHN


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 600,00 9 400,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 200,00 800,00 1 000,00 -900,00 100,00
Zysk (strata) brutto 6 100,00 18 000,00 3 400,00 6 800,00 12 100,00
Zysk (strata) netto 5 600,00 17 300,00 2 600,00 6 200,00 11 600,00
Aktywa razem 1 935 100,00 1 967 300,00 1 967 100,00 1 976 300,00 1 986 600,00
Kapitał własny 1 925 000,00 1 929 600,00 1 932 200,00 1 938 000,00 1 949 600,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 814,67 46 814,67 46 814,67 46 814,67 46 814,67
Wartość księgowa na jedną akcję 41,12 41,22 41,27 41,40 41,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,37 0,06 0,13 0,25
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 40 400,00 41 800,00 43 800,00 43 000,00 43 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 100,00 25 500,00 7 600,00 15 000,00 19 900,00
Zysk (strata) brutto 15 000,00 23 900,00 6 600,00 12 900,00 15 500,00
Zysk (strata) netto 12 600,00 19 900,00 5 200,00 10 000,00 12 600,00
Aktywa razem 2 662 600,00 2 731 100,00 2 748 900,00 2 783 500,00 3 090 900,00
Kapitał własny 1 998 300,00 2 005 400,00 2 010 600,00 2 021 000,00 2 033 600,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 814,67 46 814,67 46 814,67 46 814,67 46 814,67
Wartość księgowa na jedną akcję 42,69 42,84 42,95 43,17 43,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,43 0,11 0,21 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 100,00 27 300,00 29 400,00 34 200,00 38 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 600,00 -3 200,00 -3 400,00 -700,00 2 100,00
Zysk (strata) brutto 120 500,00 49 600,00 17 400,00 26 100,00 34 300,00
Zysk (strata) netto 120 800,00 48 500,00 16 500,00 25 600,00 31 700,00
Aktywa razem 2 034 900,00 1 916 600,00 1 925 600,00 1 929 500,00 1 976 300,00
Kapitał własny 1 914 100,00 1 907 700,00 1 905 600,00 1 919 400,00 1 938 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 226,61 46 482,04 46 722,75 46 722,75 46 814,67
Wartość księgowa na jedną akcję 41,41 41,04 40,79 41,08 41,40
Zysk (strata) na jedną akcję 2,61 1,04 0,35 0,55 0,68
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 166 500,00 159 700,00 175 400,00 158 600,00 169 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 500,00 -12 100,00 45 000,00 36 500,00 65 200,00
Zysk (strata) brutto 13 700,00 -22 200,00 31 100,00 33 500,00 58 400,00
Zysk (strata) netto 105 100,00 49 100,00 30 800,00 31 500,00 47 700,00
Aktywa razem 2 283 400,00 2 514 000,00 2 681 000,00 2 642 900,00 2 783 500,00
Kapitał własny 1 947 100,00 1 949 800,00 1 965 200,00 1 985 800,00 2 021 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 226,61 46 482,04 46 722,75 46 722,75 46 814,67
Wartość księgowa na jedną akcję 42,12 41,95 42,06 42,50 43,17
Zysk (strata) na jedną akcję 2,27 1,06 0,66 0,67 1,02
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.04.2013 2013 DM PKO BP 176 000 15 000 -
20.04.2013 2012 DM PKO BP 188 000 -171 000 -
20.04.2013 2011 DM PKO BP 215 000 -147 000 -
20.04.2013 2014 DM PKO BP 162 000 19 000 -
20.04.2013 2015 DM PKO BP 110 000 45 000 -
18.02.2013 2009 Kalliwoda Reasearch 6 380 770 -