STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PHN


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 9 500,00 9 600,00 9 800,00 10 100,00 9 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100,00 400,00 400,00 -1 800,00 -1 600,00
Zysk (strata) brutto 12 100,00 10 500,00 7 800,00 21 000,00 15 900,00
Zysk (strata) netto 11 600,00 10 000,00 7 500,00 20 800,00 16 200,00
Aktywa razem 1 986 600,00 2 178 600,00 2 118 400,00 2 319 100,00 2 335 900,00
Kapitał własny 1 949 600,00 1 940 400,00 1 947 900,00 2 148 600,00 2 164 800,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 814,67 46 828,88 46 828,88 46 828,88 51 051,25
Wartość księgowa na jedną akcję 41,65 41,44 41,60 45,88 42,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,21 0,16 0,44 0,32
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 43 100,00 43 000,00 48 000,00 75 000,00 164 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 900,00 20 800,00 31 800,00 44 900,00 36 300,00
Zysk (strata) brutto 15 500,00 17 900,00 22 700,00 40 800,00 37 600,00
Zysk (strata) netto 12 600,00 14 700,00 16 200,00 24 100,00 29 200,00
Aktywa razem 3 090 900,00 3 283 500,00 3 420 700,00 3 784 100,00 3 849 800,00
Kapitał własny 2 033 600,00 2 029 200,00 2 045 400,00 2 251 000,00 2 282 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 814,67 46 828,88 46 828,88 46 828,88 51 051,25
Wartość księgowa na jedną akcję 43,44 43,33 43,68 48,07 44,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,31 0,35 0,52 0,57
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 27 300,00 29 400,00 34 200,00 38 000,00 39 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 200,00 -3 400,00 -700,00 2 100,00 -900,00
Zysk (strata) brutto 49 600,00 17 400,00 26 100,00 34 300,00 51 400,00
Zysk (strata) netto 48 500,00 16 500,00 25 600,00 31 700,00 49 900,00
Aktywa razem 1 916 600,00 1 925 600,00 1 929 500,00 1 976 300,00 2 319 100,00
Kapitał własny 1 907 700,00 1 905 600,00 1 919 400,00 1 938 000,00 2 148 600,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 482,04 46 722,75 46 722,75 46 814,67 46 828,88
Wartość księgowa na jedną akcję 41,04 40,79 41,08 41,40 45,88
Zysk (strata) na jedną akcję 1,04 0,35 0,55 0,68 1,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 159 700,00 175 400,00 158 600,00 169 000,00 209 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 100,00 45 000,00 36 500,00 65 200,00 117 400,00
Zysk (strata) brutto -22 200,00 31 100,00 33 500,00 58 400,00 96 900,00
Zysk (strata) netto 49 100,00 30 800,00 31 500,00 47 700,00 67 600,00
Aktywa razem 2 514 000,00 2 681 000,00 2 642 900,00 2 783 500,00 3 784 100,00
Kapitał własny 1 949 800,00 1 965 200,00 1 985 800,00 2 021 000,00 2 251 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 482,04 46 722,75 46 722,75 46 814,67 46 828,88
Wartość księgowa na jedną akcję 41,95 42,06 42,50 43,17 48,07
Zysk (strata) na jedną akcję 1,06 0,66 0,67 1,02 1,44
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.04.2013 2013 DM PKO BP 176 000 15 000 -
20.04.2013 2012 DM PKO BP 188 000 -171 000 -
20.04.2013 2011 DM PKO BP 215 000 -147 000 -
20.04.2013 2014 DM PKO BP 162 000 19 000 -
20.04.2013 2015 DM PKO BP 110 000 45 000 -
18.02.2013 2009 Kalliwoda Reasearch 6 380 770 -