STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GEM (GRUPAEMM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15,00 17,00 8,00 7,00 4,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1,00 -24,00 -13,00 -3,00 -5,00
Zysk (strata) brutto -127,00 -51,00 99,00 38,00 -244,00
Zysk (strata) netto -127,00 -51,00 99,00 30,00 -244,00
Aktywa razem 1 712,00 1 691,00 1 839,00 1 893,00 1 664,00
Kapitał własny -822,00 -874,00 -774,00 -744,00 -1 001,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 811,00 1 565,00 2 340,00 921,00 96,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16,00 -37,00 -3,00 69,00 19,00
Zysk (strata) brutto -93,00 -168,00 -161,00 13,00 -90,00
Zysk (strata) netto -97,00 -165,00 -166,00 0,00 -96,00
Aktywa razem 8 734,00 9 874,00 11 137,00 10 370,00 6 459,00
Kapitał własny 4 110,00 3 945,00 3 779,00 3 779,00 3 677,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 -0,00 0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 259,00 399,00 755,00 204,00 47,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -913,00 -838,00 -337,00 -97,00 -38,00
Zysk (strata) brutto -1 312,00 -1 904,00 -195,00 -632,00 -40,00
Zysk (strata) netto -1 211,00 -1 917,00 -199,00 -628,00 -49,00
Aktywa razem 3 758,00 2 289,00 2 672,00 1 801,00 1 893,00
Kapitał własny 2 048,00 131,00 -68,00 -696,00 -744,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,02 0,00 -0,00 -0,01 -0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,02 -0,00 -0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 270,00 16 931,00 7 237,00 7 043,00 5 638,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 063,00 -760,00 -189,00 215,00 45,00
Zysk (strata) brutto -2 510,00 -841,00 -307,00 214,00 -408,00
Zysk (strata) netto -2 422,00 -869,00 -327,00 118,00 -428,00
Aktywa razem 7 369,00 7 316,00 10 057,00 10 086,00 10 370,00
Kapitał własny 5 465,00 4 597,00 4 029,00 4 155,00 3 779,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,00 0,00 -0,00