STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOE (MODE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 397,00 620,00 412,00 377,00 501,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -306,00 45,00 -180,00 -52,00 -267,00
Zysk (strata) brutto -305,00 46,00 -181,00 -60,00 -277,00
Zysk (strata) netto -305,00 46,00 -181,00 -60,00 -277,00
Aktywa razem 1 762,00 1 574,00 1 478,00 1 464,00 1 416,00
Kapitał własny 1 071,00 1 110,00 930,00 870,00 592,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 913,22 5 913,22 5 913,22 5 913,22 5 913,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,18 0,19 0,16 0,15 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 0,01 -0,03 -0,01 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 800,00 4 031,00 2 934,00 2 562,00 2 570,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 458,00 523,00 -246,00 -56,00 -185,00
Zysk (strata) brutto 453,00 501,00 -246,00 -76,00 -189,00
Zysk (strata) netto 356,00 396,00 -257,00 -76,00 -189,00
Aktywa razem 1 940,00 2 623,00 2 116,00 2 140,00 1 574,00
Kapitał własny 1 237,00 1 633,00 1 375,00 1 299,00 1 110,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 913,22 5 913,22 5 913,22 5 913,22 5 913,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,28 0,23 0,22 0,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,07 -0,04 -0,01 -0,03