STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOE (MODE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 412,00 377,00 501,00 872,00 508,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -180,00 -52,00 -267,00 216,00 -180,00
Zysk (strata) brutto -181,00 -60,00 -277,00 212,00 -191,00
Zysk (strata) netto -181,00 -60,00 -277,00 212,00 -191,00
Aktywa razem 1 478,00 1 464,00 1 416,00 1 469,00 1 307,00
Kapitał własny 930,00 870,00 592,00 804,00 614,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 913,22 5 913,22 5 913,22 5 913,22 5 913,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,15 0,10 0,14 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,01 -0,05 0,04 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 031,00 2 934,00 2 562,00 2 570,00 2 162,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 523,00 -246,00 -56,00 -185,00 -282,00
Zysk (strata) brutto 501,00 -246,00 -76,00 -189,00 -306,00
Zysk (strata) netto 396,00 -257,00 -76,00 -189,00 -306,00
Aktywa razem 2 623,00 2 116,00 2 140,00 1 574,00 1 469,00
Kapitał własny 1 633,00 1 375,00 1 299,00 1 110,00 804,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 913,22 5 913,22 5 913,22 5 913,22 5 913,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,28 0,23 0,22 0,19 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 -0,04 -0,01 -0,03 -0,05