STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VTG (VANTAGE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 804,00 6 872,00 2 007,00 3 397,00 3 954,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -814,00 2 232,00 -2 416,00 -1 656,00 -416,00
Zysk (strata) brutto 3 649,00 21 965,00 8 347,00 41 918,00 14 440,00
Zysk (strata) netto 2 509,00 21 698,00 9 142,00 32 903,00 11 193,00
Aktywa razem 460 116,00 483 060,00 490 569,00 485 558,00 501 218,00
Kapitał własny 292 276,00 313 974,00 323 116,00 310 639,00 321 832,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 246,51 60 246,51 52 310,71 52 310,71 52 310,71
Wartość księgowa na jedną akcję 4,85 5,21 6,18 5,94 6,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,36 0,18 0,63 0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 31 952,00 153 810,00 123 599,00 180 155,00 16 560,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 177,00 40 037,00 22 596,00 33 141,00 3 934,00
Zysk (strata) brutto 4 995,00 38 778,00 21 546,00 31 759,00 2 571,00
Zysk (strata) netto 3 909,00 30 960,00 20 253,00 23 765,00 2 421,00
Aktywa razem 922 546,00 940 757,00 961 622,00 862 741,00 916 004,00
Kapitał własny 322 352,00 353 214,00 373 467,00 351 852,00 354 273,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 246,51 60 246,51 52 310,71 52 310,71 52 310,71
Wartość księgowa na jedną akcję 5,35 5,86 7,14 6,73 6,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,51 0,39 0,45 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 591,00 13 878,00 16 522,00 26 488,00 16 080,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -884,00 -2 171,00 -2 329,00 6 124,00 -2 654,00
Zysk (strata) brutto 2 161,00 -3 232,00 14 703,00 30 637,00 75 879,00
Zysk (strata) netto 4 770,00 2 004,00 10 152,00 28 587,00 66 252,00
Aktywa razem 386 895,00 481 444,00 480 656,00 486 896,00 485 558,00
Kapitał własny 316 732,00 318 736,00 320 771,00 329 795,00 310 639,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 62 440,23 62 440,23 62 440,23 60 246,51 52 310,71
Wartość księgowa na jedną akcję 5,07 5,11 5,14 5,47 5,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,03 0,16 0,48 1,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 61 785,00 95 374,00 133 269,00 292 477,00 489 516,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 321,00 16 778,00 36 853,00 33 073,00 101 950,00
Zysk (strata) brutto 6 209,00 9 147,00 30 818,00 27 928,00 97 078,00
Zysk (strata) netto 9 960,00 11 997,00 25 320,00 22 958,00 78 887,00
Aktywa razem 549 224,00 632 140,00 807 571,00 926 723,00 862 741,00
Kapitał własny 323 425,00 337 438,00 354 677,00 358 432,00 351 852,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 62 440,23 62 440,23 62 440,23 60 246,51 52 310,71
Wartość księgowa na jedną akcję 5,18 5,40 5,68 5,95 6,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,19 0,41 0,38 1,51