STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO (PEKAO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 474 176,00 1 496 223,00 1 529 296,00 1 539 945,00 1 604 572,00
Przychody z tytułu prowizji 601 945,00 611 712,00 620 781,00 567 187,00 607 582,00
Wynik na działalności bankowej 1 927 428,00 1 785 841,00 1 858 106,00 1 842 364,00 2 008 554,00
Zysk (strata) brutto 813 698,00 744 727,00 867 530,00 440 878,00 833 038,00
Zysk (strata) netto 649 140,00 566 954,00 659 773,00 259 323,00 656 937,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 20 584 199,00 21 094 264,00 21 821 998,00 22 126 882,00 21 186 615,00
Liczba akcji 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03
Zysk (strata) na jedną akcję 2,47 2,16 2,51 0,99 2,50
Wartość księgowa na jedną akcję 78,43 80,37 83,14 84,30 80,72
Współczynnik wypłacalności 18,40 0,00 18,70 18,40 18,80
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 515 910,00 1 544 067,00 1 583 797,00 1 597 982,00 1 668 660,00
Przychody z tytułu prowizji 707 067,00 714 682,00 746 940,00 684 885,00 725 062,00
Wynik na działalności bankowej 1 916 879,00 1 919 148,00 2 019 328,00 1 932 480,00 2 050 261,00
Zysk (strata) brutto 713 939,00 793 250,00 976 766,00 436 386,00 776 493,00
Zysk (strata) netto 539 815,00 605 793,00 749 227,00 242 341,00 582 106,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 21 440 445,00 21 988 784,00 22 796 726,00 23 084 048,00 22 069 128,00
Liczba akcji 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03
Zysk (strata) na jedną akcję 2,06 2,31 2,86 0,92 2,22
Wartość księgowa na jedną akcję 81,69 83,78 86,86 87,95 84,08
Współczynnik wypłacalności 17,40 17,00 17,40 17,10 17,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 6 038 827,00 5 301 459,00 5 309 548,00 5 511 253,00 5 941 176,00
Przychody z tytułu prowizji 2 329 292,00 2 142 637,00 2 440 868,00 2 403 995,00 2 392 585,00
Wynik na działalności bankowej 7 006 174,00 6 654 401,00 7 010 466,00 6 976 106,00 7 355 721,00
Zysk (strata) brutto 3 270 105,00 2 791 555,00 2 863 193,00 2 727 785,00 3 020 751,00
Zysk (strata) netto 2 662 266,00 2 290 398,00 2 278 375,00 2 088 129,00 2 310 600,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 23 387 244,00 22 794 403,00 22 282 557,00 22 258 534,00 21 821 998,00
Liczba akcji 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03
Zysk (strata) na jedną akcję 10,14 8,73 8,68 7,96 8,80
Wartość księgowa na jedną akcję 89,10 86,85 84,90 84,80 83,14
Współczynnik wypłacalności 17,10 18,20 18,20 18,40 18,70
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 6 225 290,00 5 456 369,00 5 448 490,00 5 640 714,00 6 122 338,00
Przychody z tytułu prowizji 2 536 281,00 2 388 523,00 2 683 111,00 2 663 565,00 2 844 117,00
Wynik na działalności bankowej 7 211 436,00 6 848 927,00 7 280 392,00 7 201 082,00 7 693 550,00
Zysk (strata) brutto 3 359 689,00 2 831 118,00 2 896 546,00 3 153 031,00 3 047 344,00
Zysk (strata) netto 2 714 714,00 2 292 459,00 2 279 275,00 2 475 129,00 2 287 160,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 24 017 689,00 23 408 229,00 22 897 019,00 23 267 814,00 22 796 726,00
Liczba akcji 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03
Zysk (strata) na jedną akcję 10,34 8,73 8,68 9,43 8,71
Wartość księgowa na jedną akcję 91,51 89,18 87,24 88,65 86,86
Współczynnik wypłacalności 17,30 17,66 17,60 17,10 17,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.04.2016 2018 DM BOŚ S.A. 5 585 200 3 084 600 -
25.04.2016 2016 DM BOŚ S.A. 4 513 600 2 348 600 -
25.04.2016 2017 DM BOŚ S.A. 5 010 100 2 547 400 -
04.03.2015 2015 DM BPS 4 183 000 2 408 000 -
04.03.2015 2014 DM BPS 4 461 000 2 715 000 -
04.03.2015 2016 DM BPS 4 497 000 2 665 000 -
05.02.2014 2015 DM IDM SA 5 165 500 3 462 800 -
05.02.2014 2014 DM IDM SA 4 655 900 2 936 800 -
20.01.2013 2014 J.P Morgan Chase 3 580 000 -
20.01.2013 2013 J.P Morgan Chase 2 980 000 -