STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO (PEKAO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody z tytułu odsetek 1 604 572,00 1 637 893,00 1 637 892,00 1 640 978,00 1 482 767,00
Przychody z tytułu prowizji 607 582,00 627 550,00 651 335,00 616 962,00 592 536,00
Wynik na działalności bankowej 2 008 554,00 1 962 083,00 2 066 008,00 1 921 990,00 2 059 576,00
Zysk (strata) brutto 833 038,00 837 415,00 904 435,00 240 616,00 636 217,00
Zysk (strata) netto 656 937,00 650 275,00 680 932,00 113 078,00 492 644,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 21 186 615,00 21 956 433,00 22 526 788,00 22 837 263,00 23 858 179,00
Liczba akcji 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03
Zysk (strata) na jedną akcję 2,50 2,48 2,59 0,43 1,88
Wartość księgowa na jedną akcję 80,72 83,65 85,83 87,01 90,90
Współczynnik wypłacalności 18,80 0,00 18,70 18,10 19,90
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody z tytułu odsetek 1 668 660,00 1 703 631,00 1 722 641,00 1 717 440,00 1 547 044,00
Przychody z tytułu prowizji 725 062,00 743 649,00 758 856,00 719 266,00 676 929,00
Wynik na działalności bankowej 2 050 261,00 2 073 114,00 2 182 368,00 2 072 554,00 2 033 887,00
Zysk (strata) brutto 776 493,00 857 223,00 932 387,00 334 020,00 507 362,00
Zysk (strata) netto 582 106,00 656 214,00 684 386,00 186 898,00 359 151,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 22 069 128,00 22 811 520,00 23 386 287,00 23 769 697,00 24 667 896,00
Liczba akcji 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03
Zysk (strata) na jedną akcję 2,22 2,50 2,61 0,71 1,37
Wartość księgowa na jedną akcję 84,08 86,91 89,10 90,56 93,98
Współczynnik wypłacalności 17,30 17,20 17,10 16,40 18,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 5 301 459,00 5 309 548,00 5 511 253,00 5 941 176,00 6 420 302,00
Przychody z tytułu prowizji 2 142 637,00 2 440 868,00 2 403 995,00 2 392 585,00 2 453 654,00
Wynik na działalności bankowej 6 654 401,00 7 010 466,00 6 976 106,00 7 355 721,00 7 879 009,00
Zysk (strata) brutto 2 791 555,00 2 863 193,00 2 727 785,00 3 020 751,00 3 015 766,00
Zysk (strata) netto 2 290 398,00 2 278 375,00 2 088 129,00 2 310 600,00 2 247 467,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 22 794 403,00 22 282 557,00 22 258 534,00 21 821 998,00 22 526 788,00
Liczba akcji 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03
Zysk (strata) na jedną akcję 8,73 8,68 7,96 8,80 8,56
Wartość księgowa na jedną akcję 86,85 84,90 84,80 83,14 85,83
Współczynnik wypłacalności 18,20 18,20 18,40 18,70 18,70
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 5 456 369,00 5 448 490,00 5 640 714,00 6 122 338,00 6 692 914,00
Przychody z tytułu prowizji 2 388 523,00 2 683 111,00 2 663 565,00 2 844 117,00 2 912 452,00
Wynik na działalności bankowej 6 848 927,00 7 280 392,00 7 201 082,00 7 693 550,00 8 238 223,00
Zysk (strata) brutto 2 831 118,00 2 896 546,00 3 153 031,00 3 047 344,00 3 002 489,00
Zysk (strata) netto 2 292 459,00 2 279 275,00 2 475 129,00 2 287 160,00 2 165 047,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 23 408 229,00 22 897 019,00 23 267 814,00 22 796 726,00 23 386 287,00
Liczba akcji 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03 262 470,03
Zysk (strata) na jedną akcję 8,73 8,68 9,43 8,71 8,25
Wartość księgowa na jedną akcję 89,18 87,24 88,65 86,86 89,10
Współczynnik wypłacalności 17,66 17,60 17,10 17,40 17,10
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.04.2016 2018 DM BOŚ S.A. 5 585 200 3 084 600 -
25.04.2016 2016 DM BOŚ S.A. 4 513 600 2 348 600 -
25.04.2016 2017 DM BOŚ S.A. 5 010 100 2 547 400 -
04.03.2015 2015 DM BPS 4 183 000 2 408 000 -
04.03.2015 2014 DM BPS 4 461 000 2 715 000 -
04.03.2015 2016 DM BPS 4 497 000 2 665 000 -
05.02.2014 2015 DM IDM SA 5 165 500 3 462 800 -
05.02.2014 2014 DM IDM SA 4 655 900 2 936 800 -
20.01.2013 2014 J.P Morgan Chase 3 580 000 -
20.01.2013 2013 J.P Morgan Chase 2 980 000 -