STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL (SOLAR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 30 273,00 34 263,00 32 757,00 35 466,00 23 738,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 061,00 2 102,00 1 227,00 -833,00 -3 782,00
Zysk (strata) brutto -1 423,00 2 224,00 -181,00 -140,00 -6 770,00
Zysk (strata) netto -1 164,00 1 548,00 -138,00 -7,00 -5 710,00
Aktywa razem 150 732,00 151 047,00 151 463,00 151 098,00 146 788,00
Kapitał własny 84 298,00 86 454,00 86 316,00 86 261,00 80 551,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 28,10 28,82 28,77 28,75 26,85
Zysk (strata) na jedną akcję -0,39 0,52 -0,05 -0,00 -1,90
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 31 916,00 36 307,00 34 434,00 37 074,00 25 175,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 014,00 2 196,00 1 367,00 -716,00 -3 708,00
Zysk (strata) brutto -1 380,00 2 317,00 -52,00 -27,00 -6 697,00
Zysk (strata) netto -1 165,00 1 659,00 -33,00 84,00 -5 650,00
Aktywa razem 153 319,00 154 143,00 153 973,00 153 745,00 149 864,00
Kapitał własny 86 197,00 88 464,00 88 431,00 88 467,00 82 817,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 28,73 29,49 29,48 29,49 27,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,39 0,55 -0,01 0,03 -1,88
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 135 305,00 131 051,00 123 423,00 123 118,00 132 760,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 891,00 -2 235,00 -45 992,00 -7,00 1 436,00
Zysk (strata) brutto -4 800,00 -2 107,00 -45 794,00 413,00 480,00
Zysk (strata) netto -4 104,00 -1 819,00 -45 591,00 220,00 239,00
Aktywa razem 148 021,00 145 277,00 100 234,00 100 476,00 151 098,00
Kapitał własny 136 549,00 134 730,00 88 508,00 88 663,00 86 261,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 45,52 44,91 29,50 29,55 28,75
Zysk (strata) na jedną akcję -1,37 -0,61 -15,20 0,07 0,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 140 287,00 137 606,00 129 781,00 129 075,00 139 731,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 823,00 -1 937,00 -45 759,00 100,00 1 832,00
Zysk (strata) brutto -4 785,00 -1 905,00 -45 500,00 246,00 858,00
Zysk (strata) netto -4 087,00 -1 658,00 -45 349,00 36,00 545,00
Aktywa razem 150 814,00 148 770,00 103 627,00 103 155,00 153 745,00
Kapitał własny 138 230,00 136 573,00 90 592,00 90 563,00 88 467,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 46,08 45,52 30,20 30,19 29,49
Zysk (strata) na jedną akcję -1,36 -0,55 -15,12 0,01 0,18
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.04.2012 2013 DM BPS 223 000 42 200 -
10.04.2012 2010 DM BPS 183 000 32 400 -
10.04.2012 2011 DM BPS 190 900 52 400 SZACUNEK SPOŁKI
10.04.2012 2012 DM BPS 206 400 38 600 -