STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL (SOLAR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 069,00 32 004,00 32 241,00 32 804,00 30 273,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 320,00 661,00 141,00 1 511,00 -1 061,00
Zysk (strata) brutto -2 289,00 932,00 146,00 1 623,00 -1 423,00
Zysk (strata) netto -1 861,00 751,00 154,00 1 176,00 -1 164,00
Aktywa razem 100 675,00 100 741,00 99 227,00 100 476,00 150 732,00
Kapitał własny 86 582,00 87 894,00 88 048,00 88 663,00 84 298,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,89 2,93 2,94 2,96 2,81
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,03 0,01 0,04 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 710,00 33 326,00 33 604,00 34 435,00 31 916,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 258,00 691,00 189,00 1 477,00 -1 014,00
Zysk (strata) brutto -2 230,00 706,00 186,00 1 584,00 -1 380,00
Zysk (strata) netto -1 816,00 522,00 186,00 1 143,00 -1 165,00
Aktywa razem 103 246,00 103 652,00 101 631,00 103 155,00 153 319,00
Kapitał własny 88 711,00 89 795,00 89 982,00 90 563,00 86 197,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,96 2,99 3,00 3,02 2,87
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,02 0,01 0,04 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 137 624,00 135 305,00 131 051,00 123 423,00 123 118,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 481,00 -4 891,00 -2 235,00 -45 992,00 -7,00
Zysk (strata) brutto 6 792,00 -4 800,00 -2 107,00 -45 794,00 413,00
Zysk (strata) netto 4 992,00 -4 104,00 -1 819,00 -45 591,00 220,00
Aktywa razem 152 621,00 148 021,00 145 277,00 100 234,00 100 476,00
Kapitał własny 140 653,00 136 549,00 134 730,00 88 508,00 88 663,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,69 4,55 4,49 2,95 2,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 -0,14 -0,06 -1,52 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 142 243,00 140 287,00 137 606,00 129 781,00 129 075,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 785,00 -4 823,00 -1 937,00 -45 759,00 100,00
Zysk (strata) brutto 7 055,00 -4 785,00 -1 905,00 -45 500,00 246,00
Zysk (strata) netto 5 201,00 -4 087,00 -1 658,00 -45 349,00 36,00
Aktywa razem 155 174,00 150 814,00 148 770,00 103 627,00 103 155,00
Kapitał własny 142 318,00 138 230,00 136 573,00 90 592,00 90 563,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,74 4,61 4,55 3,02 3,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 -0,14 -0,06 -1,51 0,00
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.04.2012 2013 DM BPS 223 000 42 200 -
10.04.2012 2010 DM BPS 183 000 32 400 -
10.04.2012 2011 DM BPS 190 900 52 400 SZACUNEK SPOŁKI
10.04.2012 2012 DM BPS 206 400 38 600 -