STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EHG (EUROHOLD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 21 420,00 496,00 788,00 979,00 4 587,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 383,00 -4 072,00 -3 487,00 -4 176,00 -3 184,00
Zysk (strata) brutto 14 798,00 -3 931,00 -3 687,00 -3 431,00 -3 543,00
Zysk (strata) netto 14 798,00 -3 931,00 -3 687,00 -3 431,00 -3 543,00
Aktywa razem 579 442,00 587 596,00 590 795,00 593 460,00 585 956,00
Kapitał własny 337 788,00 333 857,00 327 699,00 324 268,00 320 566,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 197 525,60 197 525,60 197 525,60 197 525,60 197 525,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,71 1,69 1,66 1,64 1,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 392 490,00 395 864,00 390 586,00 373 401,00 431 838,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 126,00 13 468,00 6 676,00 5 290,00 25 578,00
Zysk (strata) brutto 17 668,00 5 767,00 -1 435,00 -2 254,00 6 717,00
Zysk (strata) netto 16 884,00 4 506,00 -1 926,00 -3 004,00 5 935,00
Aktywa razem 1 395 001,00 1 423 593,00 1 460 746,00 1 440 146,00 1 496 684,00
Kapitał własny 168 630,00 170 350,00 164 326,00 158 457,00 161 694,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 197 525,60 197 525,60 197 525,60 197 525,60 197 525,60
Wartość księgowa na jedną akcję 0,85 0,86 0,83 0,80 0,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,02 -0,01 -0,02 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 760,00 16 617,00 4 027,00 23 405,00 6 850,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 511,00 3 983,00 -16 018,00 698,00 -14 919,00
Zysk (strata) brutto 407,00 2 309,00 -17 306,00 1 660,00 -14 592,00
Zysk (strata) netto 407,00 2 309,00 -17 306,00 1 660,00 -14 592,00
Aktywa razem 390 534,00 534 517,00 557 922,00 579 442,00 585 956,00
Kapitał własny 273 975,00 275 918,00 338 034,00 337 788,00 320 566,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 127 345,00 127 345,00 197 525,60 197 525,60 197 525,60
Wartość księgowa na jedną akcję 2,15 2,17 1,71 1,71 1,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,02 -0,09 0,01 -0,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 917 806,00 1 053 374,00 1 240 716,00 1 263 160,00 1 591 689,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -80 112,00 34 908,00 57 513,00 50 809,00 51 012,00
Zysk (strata) brutto -97 336,00 13 342,00 26 591,00 17 871,00 8 795,00
Zysk (strata) netto -64 558,00 8 474,00 18 103,00 14 385,00 5 511,00
Aktywa razem 989 839,00 1 134 514,00 1 326 414,00 1 395 001,00 1 496 684,00
Kapitał własny 85 087,00 79 114,00 170 503,00 168 630,00 161 694,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 127 345,00 127 345,00 197 525,60 197 525,60 197 525,60
Wartość księgowa na jedną akcję 0,67 0,62 0,86 0,85 0,82
Zysk (strata) na jedną akcję -0,51 0,07 0,09 0,07 0,03