STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG (MEDICALG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 409,00 10 537,00 12 315,00 13 373,00 11 345,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 874,00 1 649,00 2 958,00 4 444,00 4 390,00
Zysk (strata) brutto 7 705,00 398,00 4 507,00 6 289,00 2 548,00
Zysk (strata) netto 6 237,00 292,00 3 936,00 5 038,00 1 896,00
Aktywa razem 225 980,00 222 591,00 224 590,00 236 252,00 201 924,00
Kapitał własny 165 346,00 166 380,00 167 080,00 172 118,00 174 014,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję 45,85 46,13 46,33 47,72 48,25
Zysk (strata) na jedną akcję 1,73 0,08 1,09 1,40 0,53
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 49 218,00 48 770,00 56 925,00 48 696,00 45 401,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 772,00 3 482,00 10 397,00 6 259,00 1 356,00
Zysk (strata) brutto 3 481,00 2 468,00 9 388,00 5 399,00 412,00
Zysk (strata) netto 2 435,00 1 847,00 6 034,00 4 467,00 1 402,00
Aktywa razem 309 674,00 303 827,00 316 082,00 351 679,00 292 960,00
Kapitał własny 183 731,00 183 157,00 189 864,00 197 949,00 194 485,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję 50,94 50,79 52,65 54,89 53,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,51 1,67 1,24 0,39
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 29 714,00 49 331,00 54 664,00 42 198,00 42 906,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 892,00 21 128,00 39 465,00 10 151,00 7 828,00
Zysk (strata) brutto 18 001,00 17 289,00 45 126,00 -3 601,00 13 732,00
Zysk (strata) netto 14 526,00 13 925,00 41 634,00 -2 830,00 11 325,00
Aktywa razem 94 892,00 102 266,00 257 844,00 215 422,00 224 590,00
Kapitał własny 90 792,00 99 188,00 169 786,00 161 885,00 167 080,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 455,53 3 455,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję 26,27 28,70 47,08 44,89 46,33
Zysk (strata) na jedną akcję 4,20 4,03 11,54 -0,79 3,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 49 331,00 127 921,00 203 354,00 199 404,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 21 128,00 46 530,00 41 820,00 24 724,00
Zysk (strata) brutto - 17 289,00 45 071,00 36 592,00 21 573,00
Zysk (strata) netto - 13 925,00 40 108,00 25 539,00 14 416,00
Aktywa razem - 102 266,00 369 891,00 289 281,00 316 082,00
Kapitał własny - 99 188,00 176 970,00 168 913,00 189 864,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 3 455,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję - 28,70 49,07 46,84 52,65
Zysk (strata) na jedną akcję - 4,03 11,12 7,08 4,00
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.12.2013 2014 Trigon 33 100 19 700 -
16.12.2013 2013 Trigon 15 100 11 000 -
16.12.2013 2015 Trigon 46 900 28 400 -
24.10.2012 2012 Trigon 11 400 7 600 -
24.10.2012 2013 Trigon 17 300 12 700 -
24.10.2012 2014 Trigon 24 500 17 600 -
01.10.2012 2011 Trigon 5 800 3 000 -
01.10.2012 2010 Trigon 4 100 1 700 -