STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG (MEDICALG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 13 373,00 11 345,00 12 005,00 12 262,00 13 449,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 444,00 4 390,00 4 339,00 4 762,00 6 060,00
Zysk (strata) brutto 6 289,00 2 548,00 9 544,00 1 717,00 13 467,00
Zysk (strata) netto 5 038,00 1 896,00 7 727,00 1 933,00 11 003,00
Aktywa razem 236 252,00 201 924,00 206 946,00 206 113,00 217 221,00
Kapitał własny 172 118,00 174 014,00 181 741,00 183 674,00 194 677,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję 47,72 48,25 50,39 50,93 53,98
Zysk (strata) na jedną akcję 1,40 0,53 2,14 0,54 3,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 48 696,00 45 401,00 42 156,00 37 616,00 36 072,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 259,00 1 356,00 -2 338,00 -5 361,00 -8 618,00
Zysk (strata) brutto 5 399,00 412,00 -2 485,00 -5 981,00 -8 082,00
Zysk (strata) netto 4 467,00 1 402,00 80,00 -1 671,00 -3 265,00
Aktywa razem 351 679,00 292 960,00 303 724,00 283 262,00 299 205,00
Kapitał własny 197 949,00 194 485,00 206 190,00 195 840,00 206 738,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję 54,89 53,93 57,17 54,30 57,32
Zysk (strata) na jedną akcję 1,24 0,39 0,02 -0,46 -0,91
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 49 331,00 54 664,00 42 198,00 42 906,00 48 986,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 128,00 39 465,00 10 151,00 7 828,00 17 936,00
Zysk (strata) brutto 17 289,00 45 126,00 -3 601,00 13 732,00 20 099,00
Zysk (strata) netto 13 925,00 41 634,00 -2 830,00 11 325,00 16 594,00
Aktywa razem 102 266,00 257 844,00 215 422,00 224 590,00 206 113,00
Kapitał własny 99 188,00 169 786,00 161 885,00 167 080,00 183 674,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 455,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję 28,70 47,08 44,89 46,33 50,93
Zysk (strata) na jedną akcję 4,03 11,54 -0,79 3,14 4,60
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 49 331,00 127 921,00 203 354,00 199 404,00 173 870,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 128,00 46 530,00 41 820,00 24 724,00 -85,00
Zysk (strata) brutto 17 289,00 45 071,00 36 592,00 21 573,00 -2 655,00
Zysk (strata) netto 13 925,00 40 108,00 25 539,00 14 416,00 4 279,00
Aktywa razem 102 266,00 369 891,00 289 281,00 316 082,00 283 262,00
Kapitał własny 99 188,00 176 970,00 168 913,00 189 864,00 195 840,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 455,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53 3 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję 28,70 49,07 46,84 52,65 54,30
Zysk (strata) na jedną akcję 4,03 11,12 7,08 4,00 1,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.12.2013 2014 Trigon 33 100 19 700 -
16.12.2013 2013 Trigon 15 100 11 000 -
16.12.2013 2015 Trigon 46 900 28 400 -
24.10.2012 2012 Trigon 11 400 7 600 -
24.10.2012 2013 Trigon 17 300 12 700 -
24.10.2012 2014 Trigon 24 500 17 600 -
01.10.2012 2011 Trigon 5 800 3 000 -
01.10.2012 2010 Trigon 4 100 1 700 -