STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IGT (IGORIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 961,00 1 075,00 1 390,00 1 398,00 1 228,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13,00 -115,00 -151,00 -392,00 -155,00
Zysk (strata) brutto 1,00 -99,00 -181,00 -420,00 -228,00
Zysk (strata) netto 1,00 -99,00 -181,00 -414,00 -228,00
Aktywa razem 92 013,00 79 704,00 85 895,00 58 323,00 50 845,00
Kapitał własny 3 557,00 8 558,00 8 377,00 7 963,00 7 735,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 000,00 19 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,19 0,45 0,30 0,28 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 374,00 1 324,00 1 514,00 2 653,00 4 823,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 179,00 41,00 36,00 -150,00 -670,00
Zysk (strata) brutto 371,00 86,00 -74,00 -198,00 -699,00
Zysk (strata) netto 371,00 87,00 -70,00 -198,00 -693,00
Aktywa razem 7 871,00 7 418,00 8 932,00 158 244,00 58 323,00
Kapitał własny 1 638,00 1 736,00 2 328,00 3 556,00 7 963,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 000,00 16 115,00 19 000,00 19 000,00 28 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10 0,11 0,12 0,19 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,01 -0,00 -0,01 -0,03