STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT (7FIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 635,00 2 881,00 2 479,00 2 513,00 3 004,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -93,00 493,00 95,00 166,00 72,00
Zysk (strata) brutto -128,00 454,00 64,00 137,00 39,00
Zysk (strata) netto -111,00 365,00 41,00 106,00 14,00
Aktywa razem 4 583,00 4 859,00 4 820,00 5 150,00 5 286,00
Kapitał własny 1 477,00 1 842,00 1 882,00 1 989,00 2 003,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 792,50 1 792,50 1 792,50 1 792,50 1 792,50
Wartość księgowa na jedną akcję 0,82 1,03 1,05 1,11 1,12
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,20 0,02 0,06 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 289,00 9 177,00 8 979,00 9 051,00 10 877,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 171,00 415,00 335,00 538,00 826,00
Zysk (strata) brutto 147,00 369,00 219,00 435,00 694,00
Zysk (strata) netto 96,00 287,00 171,00 344,00 526,00
Aktywa razem 2 618,00 3 404,00 4 315,00 4 583,00 5 286,00
Kapitał własny 675,00 963,00 1 134,00 1 477,00 2 003,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 792,50 1 792,50 1 792,50 1 792,50 1 792,50
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,54 0,63 0,82 1,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,16 0,10 0,19 0,29