STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CFS (CFSA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 737,00 3 405,00 2 959,00 4 578,00 3 331,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 216,00 1 810,00 1 492,00 2 127,00 1 491,00
Zysk (strata) brutto 992,00 1 781,00 1 547,00 2 356,00 1 095,00
Zysk (strata) netto 776,00 1 445,00 1 230,00 1 949,00 875,00
Aktywa razem 25 570,00 28 375,00 29 826,00 33 465,00 45 027,00
Kapitał własny 21 038,00 22 540,00 23 832,00 25 751,00 26 768,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 363,51 8 363,51 8 363,51 8 363,51 8 363,51
Wartość księgowa na jedną akcję 2,52 2,70 2,85 3,08 3,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,17 0,15 0,23 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 295,00 13 302,00 9 809,00 15 597,00 13 679,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 670,00 5 872,00 2 249,00 8 035,00 6 647,00
Zysk (strata) brutto -9 092,00 8 966,00 911,00 6 063,00 6 678,00
Zysk (strata) netto -7 729,00 7 168,00 720,00 4 868,00 5 422,00
Aktywa razem 31 588,00 21 004,00 16 432,00 23 747,00 33 465,00
Kapitał własny 8 173,00 14 640,00 15 347,00 20 269,00 25 751,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 363,51 8 363,51 8 363,51 8 363,51 8 363,51
Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 1,75 1,84 2,42 3,08
Zysk (strata) na jedną akcję -0,92 0,86 0,09 0,58 0,65