STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CFS (CFSA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 453,00 4 446,00 2 250,00 2 737,00 3 405,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 945,00 2 938,00 337,00 1 216,00 1 810,00
Zysk (strata) brutto 1 350,00 2 996,00 116,00 992,00 1 781,00
Zysk (strata) netto 1 102,00 2 414,00 101,00 776,00 1 445,00
Aktywa razem 44 246,00 24 793,00 23 747,00 25 570,00 28 375,00
Kapitał własny 17 680,00 20 083,00 20 269,00 21 038,00 22 540,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 363,51 8 363,51 8 363,51 8 363,51 8 363,51
Wartość księgowa na jedną akcję 2,11 2,40 2,42 2,52 2,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,29 0,01 0,09 0,17
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 335,00 8 295,00 13 302,00 9 809,00 15 597,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 183,00 670,00 5 872,00 2 249,00 8 035,00
Zysk (strata) brutto 980,00 -9 092,00 8 966,00 911,00 6 063,00
Zysk (strata) netto 780,00 -7 729,00 7 168,00 720,00 4 868,00
Aktywa razem 42 020,00 31 588,00 21 004,00 16 432,00 23 747,00
Kapitał własny 17 512,00 8 173,00 14 640,00 15 347,00 20 269,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 363,51 8 363,51 8 363,51 8 363,51 8 363,51
Wartość księgowa na jedną akcję 2,09 0,98 1,75 1,84 2,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 -0,92 0,86 0,09 0,58