STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PPS (PEPEES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 46 219,00 46 764,00 39 795,00 40 156,00 40 670,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 572,00 8 377,00 3 649,00 2 726,00 3 096,00
Zysk (strata) brutto 10 607,00 8 044,00 4 095,00 2 426,00 3 324,00
Zysk (strata) netto 8 229,00 6 123,00 3 357,00 1 473,00 2 417,00
Aktywa razem 259 531,00 249 378,00 240 903,00 275 662,00 257 168,00
Kapitał własny 164 929,00 159 634,00 162 991,00 164 443,00 166 860,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,68 1,72 1,73 1,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,06 0,04 0,02 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 63 572,00 63 515,00 53 296,00 51 598,00 56 917,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 684,00 9 879,00 6 066,00 5 626,00 5 335,00
Zysk (strata) brutto 13 125,00 8 792,00 6 076,00 4 543,00 4 967,00
Zysk (strata) netto 9 233,00 6 994,00 4 821,00 3 043,00 3 538,00
Aktywa razem 332 650,00 311 007,00 303 520,00 363 622,00 334 962,00
Kapitał własny 176 176,00 170 622,00 175 499,00 178 773,00 182 525,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,85 1,80 1,85 1,88 1,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,07 0,05 0,03 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 107 927,00 143 767,00 162 454,00 175 798,00 172 934,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 222,00 19 833,00 19 568,00 22 649,00 25 324,00
Zysk (strata) brutto 7 537,00 19 981,00 15 672,00 22 457,00 25 172,00
Zysk (strata) netto 5 917,00 15 918,00 12 319,00 17 442,00 19 182,00
Aktywa razem 196 714,00 210 962,00 236 901,00 257 776,00 275 662,00
Kapitał własny 110 656,00 126 687,00 139 112,00 156 700,00 164 443,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,17 1,33 1,46 1,65 1,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,17 0,13 0,18 0,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 141 553,00 185 675,00 224 273,00 239 941,00 231 981,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 607,00 23 584,00 21 853,00 29 922,00 35 255,00
Zysk (strata) brutto 7 143,00 22 675,00 18 651,00 30 419,00 32 536,00
Zysk (strata) netto 5 288,00 17 600,00 13 364,00 23 091,00 24 091,00
Aktywa razem 220 888,00 272 166,00 303 887,00 333 925,00 363 622,00
Kapitał własny 109 136,00 128 199,00 141 282,00 165 399,00 178 773,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,15 1,35 1,49 1,74 1,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,19 0,14 0,24 0,25