STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PPS (PEPEES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 40 348,00 42 898,00 42 822,00 49 730,00 46 219,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 649,00 2 193,00 4 210,00 10 597,00 10 572,00
Zysk (strata) brutto 5 245,00 2 672,00 4 135,00 10 405,00 10 607,00
Zysk (strata) netto 4 016,00 2 071,00 3 233,00 8 122,00 8 229,00
Aktywa razem 223 109,00 214 126,00 221 330,00 257 776,00 259 531,00
Kapitał własny 143 128,00 145 345,00 148 578,00 156 700,00 164 929,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,51 1,53 1,56 1,65 1,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,02 0,03 0,09 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 56 130,00 60 627,00 57 539,00 65 645,00 63 572,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 386,00 3 494,00 5 298,00 13 744,00 13 684,00
Zysk (strata) brutto 6 405,00 3 479,00 4 706,00 15 829,00 13 125,00
Zysk (strata) netto 49,00 7 438,00 22,00 23 102,00 371,00
Aktywa razem 279 915,00 259 685,00 268 851,00 333 925,00 332 650,00
Kapitał własny 146 830,00 148 809,00 152 596,00 165 399,00 176 176,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,55 1,57 1,61 1,74 1,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,08 0,00 0,24 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 91 736,00 107 927,00 143 767,00 162 454,00 175 798,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 089,00 7 222,00 19 833,00 19 568,00 22 649,00
Zysk (strata) brutto 4 614,00 7 537,00 19 981,00 15 672,00 22 457,00
Zysk (strata) netto 3 621,00 5 917,00 15 918,00 12 319,00 17 442,00
Aktywa razem 161 542,00 196 714,00 210 962,00 236 901,00 257 776,00
Kapitał własny 104 751,00 110 656,00 126 687,00 139 112,00 156 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,10 1,17 1,33 1,46 1,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,06 0,17 0,13 0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 116 496,00 141 553,00 185 675,00 224 273,00 239 941,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 236,00 8 607,00 23 584,00 21 853,00 29 922,00
Zysk (strata) brutto 4 477,00 7 143,00 22 675,00 18 651,00 30 419,00
Zysk (strata) netto 3 373,00 5 288,00 17 600,00 13 364,00 23 091,00
Aktywa razem 188 084,00 220 888,00 272 166,00 303 887,00 333 925,00
Kapitał własny 103 867,00 109 136,00 128 199,00 141 282,00 165 399,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,09 1,15 1,35 1,49 1,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,06 0,19 0,14 0,24