STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 36 218,00 33 978,00 37 182,00 35 253,00 45 339,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 258,00 924,00 905,00 19,00 3 652,00
Zysk (strata) brutto 2 144,00 702,00 800,00 -242,00 3 500,00
Zysk (strata) netto 1 753,00 448,00 443,00 -303,00 2 773,00
Aktywa razem 37 689,00 39 482,00 41 416,00 40 102,00 44 953,00
Kapitał własny 13 369,00 13 816,00 14 330,00 13 771,00 16 115,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,29 0,30 0,32 0,30 0,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,01 0,01 -0,01 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 31 442,00 29 888,00 37 018,00 30 950,00 29 981,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 265,00 -594,00 1 079,00 395,00 -175,00
Zysk (strata) brutto 105,00 -608,00 799,00 308,00 -515,00
Zysk (strata) netto -54,00 -608,00 712,00 240,00 -520,00
Aktywa razem 35 577,00 32 659,00 36 238,00 37 473,00 36 208,00
Kapitał własny 12 492,00 11 504,00 12 743,00 12 514,00 11 967,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,28 0,25 0,28 0,28 0,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 0,02 0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 107 720,00 117 494,00 115 624,00 130 867,00 142 631,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 162,00 -282,00 1 101,00 1 992,00 4 107,00
Zysk (strata) brutto 508,00 -937,00 437,00 1 088,00 3 404,00
Zysk (strata) netto 291,00 -920,00 370,00 930,00 2 341,00
Aktywa razem 30 894,00 33 436,00 32 659,00 35 077,00 40 102,00
Kapitał własny 11 391,00 10 875,00 11 504,00 11 512,00 13 771,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 480,00 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 0,24 0,25 0,25 0,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,02 0,01 0,02 0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 46 444,00 81 176,00 107 714,00 117 501,00 130 724,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 638,00 1 023,00 1 295,00 -148,00 1 100,00
Zysk (strata) brutto 362,00 551,00 586,00 -867,00 437,00
Zysk (strata) netto 227,00 324,00 349,00 -864,00 370,00
Aktywa razem 18 166,00 25 636,00 31 387,00 33 758,00 32 659,00
Kapitał własny 10 924,00 11 248,00 11 597,00 11 133,00 11 504,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 480,00 44 480,00 44 480,00 45 490,91 45 490,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,25 0,26 0,25 0,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 0,01 -0,02 0,01