STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 28 109,00 30 384,00 32 918,00 36 218,00 33 978,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 395,00 19,00 693,00 2 258,00 924,00
Zysk (strata) brutto 308,00 -334,00 496,00 2 144,00 702,00
Zysk (strata) netto 240,00 -334,00 498,00 1 753,00 448,00
Aktywa razem 37 473,00 35 953,00 33 245,00 37 689,00 39 482,00
Kapitał własny 12 514,00 11 083,00 11 471,00 13 369,00 13 816,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,28 0,24 0,25 0,29 0,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,01 0,01 0,04 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 31 442,00 29 888,00 37 018,00 30 950,00 29 981,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 265,00 -594,00 1 079,00 395,00 -175,00
Zysk (strata) brutto 105,00 -608,00 799,00 308,00 -515,00
Zysk (strata) netto -54,00 -608,00 712,00 240,00 -520,00
Aktywa razem 35 577,00 32 659,00 36 238,00 37 473,00 36 208,00
Kapitał własny 12 492,00 11 504,00 12 743,00 12 514,00 11 967,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91 45 490,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,28 0,25 0,28 0,28 0,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 0,02 0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 81 175,00 107 720,00 117 494,00 115 624,00 118 577,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 913,00 1 162,00 -282,00 1 101,00 2 231,00
Zysk (strata) brutto 461,00 508,00 -937,00 437,00 1 221,00
Zysk (strata) netto 255,00 291,00 -920,00 370,00 917,00
Aktywa razem 25 191,00 30 894,00 33 436,00 32 659,00 33 245,00
Kapitał własny 11 100,00 11 391,00 10 875,00 11 504,00 11 471,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 480,00 44 480,00 45 490,91 45 490,91 45 490,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,26 0,24 0,25 0,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 -0,02 0,01 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 46 444,00 81 176,00 107 714,00 117 501,00 130 724,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 638,00 1 023,00 1 295,00 -148,00 1 100,00
Zysk (strata) brutto 362,00 551,00 586,00 -867,00 437,00
Zysk (strata) netto 227,00 324,00 349,00 -864,00 370,00
Aktywa razem 18 166,00 25 636,00 31 387,00 33 758,00 32 659,00
Kapitał własny 10 924,00 11 248,00 11 597,00 11 133,00 11 504,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 480,00 44 480,00 44 480,00 45 490,91 45 490,91
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,25 0,26 0,25 0,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 0,01 -0,02 0,01