STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRK (KRKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 316,00 911 920,00 315 777,00 1 848,00 1 480,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 803,00 36 164,00 45 169,00 63 775,00 61 588,00
Zysk (strata) brutto 47 703,00 30 962,00 45 763,00 73 113,00 63 266,00
Zysk (strata) netto 40 323,00 27 448,00 43 435,00 65 326,00 54 960,00
Aktywa razem 1 909 077,00 1 852 477,00 1 916 065,00 2 027 783,00 2 088 955,00
Kapitał własny 1 580 459,00 1 513 700,00 1 552 300,00 1 613 025,00 1 664 683,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję 48,19 46,16 47,34 49,19 50,76
Zysk (strata) na jedną akcję 1,23 0,84 1,33 1,99 1,68
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 558,00 970 806,00 359 938,00 1 079,00 720,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73 539,00 28 362,00 68 865,00 72 232,00 82 305,00
Zysk (strata) brutto 63 448,00 22 419,00 59 584,00 81 512,00 82 402,00
Zysk (strata) netto 52 290,00 19 054,00 53 749,00 70 419,00 69 713,00
Aktywa razem 1 981 350,00 1 911 857,00 1 985 069,00 2 122 861,00 2 189 936,00
Kapitał własny 1 574 571,00 1 494 437,00 1 537 535,00 1 615 685,00 1 685 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję 48,02 45,57 46,89 49,27 51,39
Zysk (strata) na jedną akcję 1,60 0,58 1,64 2,15 2,13
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 134 169,00 1 086 526,00 1 071 709,00 1 197 756,00 1 231 784,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 257 167,00 166 162,00 98 920,00 196 953,00 199 305,00
Zysk (strata) brutto 154 032,00 159 373,00 104 412,00 175 262,00 182 796,00
Zysk (strata) netto 144 385,00 146 262,00 102 872,00 153 730,00 163 329,00
Aktywa razem 1 768 487,00 1 761 712,00 1 837 703,00 1 837 482,00 1 916 065,00
Kapitał własny 1 381 313,00 1 433 211,00 1 440 448,00 1 493 325,00 1 552 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję 42,12 43,70 43,93 45,54 47,34
Zysk (strata) na jedną akcję 4,40 4,46 3,14 4,69 4,98
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 191 614,00 1 164 607,00 1 174 424,00 1 266 392,00 1 331 858,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 276 953,00 199 434,00 122 435,00 198 741,00 232 686,00
Zysk (strata) brutto 175 313,00 180 712,00 116 298,00 176 174,00 202 573,00
Zysk (strata) netto 166 221,00 158 245,00 108 452,00 152 600,00 174 585,00
Aktywa razem 1 795 745,00 1 809 204,00 1 911 518,00 1 919 131,00 1 985 069,00
Kapitał własny 1 350 591,00 1 404 736,00 1 443 388,00 1 486 728,00 1 537 535,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję 41,19 42,84 44,02 45,34 46,89
Zysk (strata) na jedną akcję 5,07 4,83 3,31 4,65 5,32