STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRK (KRKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 480,00 1 570,00 1 495,00 1 670,00 1 204,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 588,00 61 000,00 77 489,00 126 154,00 82 409,00
Zysk (strata) brutto 63 266,00 61 841,00 85 291,00 94 776,00 88 871,00
Zysk (strata) netto 54 960,00 54 544,00 74 581,00 83 375,00 72 137,00
Aktywa razem 2 088 955,00 2 047 013,00 2 129 960,00 2 189 297,00 2 276 867,00
Kapitał własny 1 664 683,00 1 613 028,00 1 664 178,00 1 741 853,00 1 803 251,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję 50,76 49,19 50,75 53,12 54,99
Zysk (strata) na jedną akcję 1,68 1,66 2,27 2,54 2,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 720,00 803,00 717,00 876,00 471,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 82 305,00 37 043,00 82 615,00 133 926,00 82 762,00
Zysk (strata) brutto 82 402,00 37 627,00 82 827,00 101 187,00 89 088,00
Zysk (strata) netto 69 713,00 32 484,00 72 929,00 85 635,00 75 489,00
Aktywa razem 2 189 936,00 2 129 863,00 2 184 618,00 2 269 613,00 2 312 193,00
Kapitał własny 1 685 215,00 1 612 596,00 1 664 318,00 1 711 051,00 1 786 137,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję 51,39 49,17 50,75 52,18 54,47
Zysk (strata) na jedną akcję 2,13 0,99 2,22 2,61 2,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 086 526,00 1 071 709,00 1 197 756,00 8 021,00 6 393,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 166 162,00 98 920,00 196 953,00 199 305,00 263 852,00
Zysk (strata) brutto 159 373,00 104 412,00 175 262,00 182 796,00 283 511,00
Zysk (strata) netto 146 262,00 102 872,00 153 730,00 163 329,00 249 411,00
Aktywa razem 1 761 712,00 1 837 703,00 1 837 482,00 1 916 065,00 2 129 960,00
Kapitał własny 1 433 211,00 1 440 448,00 1 493 325,00 1 552 300,00 1 664 178,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję 43,70 43,93 45,54 47,34 50,75
Zysk (strata) na jedną akcję 4,46 3,14 4,69 4,98 7,61
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 164 607,00 1 174 424,00 1 266 392,00 4 668,00 3 319,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 199 434,00 122 435,00 198 741,00 232 686,00 274 195,00
Zysk (strata) brutto 180 712,00 116 298,00 176 174,00 202 573,00 284 368,00
Zysk (strata) netto 158 245,00 108 452,00 152 600,00 174 585,00 245 545,00
Aktywa razem 1 809 204,00 1 911 518,00 1 919 131,00 1 985 069,00 2 184 618,00
Kapitał własny 1 404 736,00 1 443 388,00 1 486 728,00 1 537 535,00 1 664 318,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45 32 793,45
Wartość księgowa na jedną akcję 42,84 44,02 45,34 46,89 50,75
Zysk (strata) na jedną akcję 4,83 3,31 4,65 5,32 7,49