STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GNB (GETINOBLE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody z tytułu odsetek 589 825,00 580 525,00 580 329,00 554 910,00 536 223,00
Przychody z tytułu prowizji 57 357,00 51 293,00 53 765,00 43 335,00 40 817,00
Wynik na działalności bankowej 373 577,00 331 705,00 334 312,00 326 708,00 241 552,00
Zysk (strata) brutto -10 930,00 -154 187,00 -25 307,00 -185 802,00 -163 882,00
Zysk (strata) netto -13 424,00 -131 451,00 -23 247,00 -272 658,00 -145 064,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 3 711 170,00 3 370 870,00 3 450 441,00 3 083 823,00 3 000 201,00
Liczba akcji 901 696,13 971 293,19 1 007 923,23 1 007 923,23 1 044 553,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,14 -0,02 -0,27 -0,14
Wartość księgowa na jedną akcję 4,12 3,47 3,42 3,06 2,87
Współczynnik wypłacalności 12,30 11,70 12,00 11,40 10,90
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody z tytułu odsetek 578 869,00 573 297,00 569 584,00 544 733,00 527 399,00
Przychody z tytułu prowizji 70 009,00 61 705,00 63 945,00 55 790,00 50 936,00
Wynik na działalności bankowej 359 958,00 355 292,00 355 474,00 352 812,00 239 163,00
Zysk (strata) brutto -36 354,00 -115 029,00 -14 552,00 -177 002,00 -174 515,00
Zysk (strata) netto -41 969,00 -116 051,00 -13 999,00 -275 604,00 -157 744,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 3 654 179,00 3 325 443,00 3 372 455,00 3 023 400,00 2 927 125,00
Liczba akcji 901 696,13 971 293,19 1 007 923,23 1 007 923,23 1 044 553,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,12 -0,01 -0,27 -0,15
Wartość księgowa na jedną akcję 4,05 3,42 3,35 3,00 2,80
Współczynnik wypłacalności 12,30 11,80 12,10 11,40 10,90
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 3 619 459,00 3 021 478,00 2 859 121,00 2 601 802,00 2 309 103,00
Przychody z tytułu prowizji 542 429,00 438 406,00 217 461,00 246 909,00 206 143,00
Wynik na działalności bankowej 2 000 635,00 1 634 879,00 1 740 870,00 1 555 175,00 1 365 652,00
Zysk (strata) brutto 394 987,00 35 192,00 119 292,00 -710 446,00 -381 094,00
Zysk (strata) netto 322 347,00 12 786,00 92 796,00 -569 699,00 -444 680,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 4 802 037,00 5 083 700,00 4 771 107,00 4 369 035,00 3 083 823,00
Liczba akcji 970 748,47 970 748,47 883 381,11 901 696,13 1 007 923,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,01 0,11 -0,63 -0,44
Wartość księgowa na jedną akcję 4,95 5,24 5,40 4,85 3,06
Współczynnik wypłacalności 12,90 14,10 15,10 12,60 11,40
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 3 595 038,00 3 006 493,00 2 830 096,00 2 551 697,00 2 267 051,00
Przychody z tytułu prowizji 653 620,00 529 811,00 315 653,00 317 679,00 251 842,00
Wynik na działalności bankowej 2 016 571,00 1 597 322,00 1 620 369,00 1 655 763,00 1 419 493,00
Zysk (strata) brutto 314 268,00 72 957,00 -42 365,00 -658 507,00 -350 112,00
Zysk (strata) netto 360 032,00 44 166,00 -58 545,00 -572 901,00 -453 391,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 5 075 801,00 5 163 842,00 4 750 289,00 4 298 801,00 3 023 400,00
Liczba akcji 970 748,47 970 748,47 883 381,11 901 696,13 1 007 923,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,37 0,05 -0,07 -0,64 -0,45
Wartość księgowa na jedną akcję 5,23 5,32 5,38 4,77 3,00
Współczynnik wypłacalności 13,10 14,30 15,00 12,60 11,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.04.2015 2016 DM BOŚ S.A. 1 404 700 376 800 -
23.04.2015 2015 DM BOŚ S.A. 1 186 400 269 900 -
23.04.2015 2017 DM BOŚ S.A. 1 549 900 602 100 -
22.04.2015 2014 DM BOŚ S.A. 1 430 500 360 000 -