STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GNB (GETINOBLE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 538 170,00 555 307,00 539 785,00 487 417,00 517 757,00
Przychody z tytułu prowizji 36 556,00 42 480,00 40 117,00 41 144,00 26 179,00
Wynik na działalności bankowej 239 238,00 240 731,00 252 563,00 251 628,00 346 117,00
Zysk (strata) brutto -166 196,00 -108 969,00 -127 241,00 -307 304,00 -109 449,00
Zysk (strata) netto -146 938,00 -90 339,00 -108 993,00 -296 449,00 -100 710,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 3 000 201,00 2 919 791,00 2 834 157,00 2 546 053,00 2 377 820,00
Liczba akcji 1 044 553,27 1 044 553,27 1 044 553,27 1 044 553,27 1 044 553,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 -0,09 -0,10 -0,28 -0,10
Wartość księgowa na jedną akcję 2,87 2,80 2,71 2,44 2,28
Współczynnik wypłacalności 10,90 10,80 10,30 9,90 8,60
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 529 346,00 545 898,00 530 185,00 481 595,00 510 742,00
Przychody z tytułu prowizji 46 675,00 51 330,00 49 922,00 52 501,00 38 388,00
Wynik na działalności bankowej 236 849,00 254 923,00 270 859,00 272 927,00 347 337,00
Zysk (strata) brutto -176 829,00 -105 641,00 -117 012,00 -296 274,00 -115 462,00
Zysk (strata) netto -159 618,00 -88 538,00 -100 621,00 -244 648,00 -109 630,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 2 927 125,00 2 848 548,00 2 771 255,00 2 534 944,00 2 357 736,00
Liczba akcji 1 044 553,27 1 044 553,27 1 044 553,27 1 044 553,27 1 044 553,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,15 -0,09 -0,10 -0,23 -0,11
Wartość księgowa na jedną akcję 2,80 2,73 2,65 2,43 2,26
Współczynnik wypłacalności 10,90 10,80 10,40 10,00 8,80
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 3 021 478,00 2 859 121,00 2 601 802,00 2 310 505,00 2 118 732,00
Przychody z tytułu prowizji 438 406,00 217 461,00 246 909,00 196 322,00 164 558,00
Wynik na działalności bankowej 1 634 879,00 1 740 870,00 1 555 175,00 1 366 039,00 986 462,00
Zysk (strata) brutto 35 192,00 119 292,00 -710 446,00 -389 513,00 -707 396,00
Zysk (strata) netto 12 786,00 92 796,00 -569 699,00 -451 499,00 -640 845,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 5 083 700,00 4 771 107,00 4 369 035,00 3 077 004,00 2 546 053,00
Liczba akcji 970 748,47 883 381,11 901 696,13 1 007 923,23 1 044 553,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,11 -0,63 -0,45 -0,61
Wartość księgowa na jedną akcję 5,24 5,40 4,85 3,05 2,44
Współczynnik wypłacalności 14,10 15,10 12,60 11,40 9,90
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 3 006 493,00 2 830 096,00 2 551 697,00 2 268 453,00 2 085 077,00
Przychody z tytułu prowizji 529 811,00 315 653,00 317 679,00 242 021,00 204 689,00
Wynik na działalności bankowej 1 597 322,00 1 620 369,00 1 655 763,00 1 419 880,00 1 037 860,00
Zysk (strata) brutto 72 957,00 -42 365,00 -658 507,00 -358 531,00 -693 442,00
Zysk (strata) netto 44 166,00 -58 545,00 -572 901,00 -460 210,00 -591 551,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 5 163 842,00 4 750 289,00 4 298 801,00 3 016 581,00 2 534 944,00
Liczba akcji 970 748,47 883 381,11 901 696,13 1 007 923,23 1 044 553,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 -0,07 -0,64 -0,46 -0,57
Wartość księgowa na jedną akcję 5,32 5,38 4,77 2,99 2,43
Współczynnik wypłacalności 14,30 15,00 12,60 11,30 10,00
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.04.2015 2016 DM BOŚ S.A. 1 404 700 376 800 -
23.04.2015 2015 DM BOŚ S.A. 1 186 400 269 900 -
23.04.2015 2017 DM BOŚ S.A. 1 549 900 602 100 -
22.04.2015 2014 DM BOŚ S.A. 1 430 500 360 000 -