STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZB (IZOBLOK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 21 272,00 26 981,00 23 472,00 26 728,00 22 593,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 926,00 3 687,00 2 541,00 4 039,00 1 227,00
Zysk (strata) brutto 1 903,00 3 408,00 2 147,00 4 142,00 507,00
Zysk (strata) netto 1 610,00 2 643,00 1 522,00 3 469,00 395,00
Aktywa razem 191 983,00 197 678,00 189 342,00 187 526,00 187 449,00
Kapitał własny 119 870,00 122 521,00 124 044,00 127 512,00 127 908,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję 94,61 96,70 97,90 100,64 100,95
Zysk (strata) na jedną akcję 1,27 2,09 1,20 2,74 0,31
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 49 880,00 56 840,00 50 131,00 53 167,00 46 768,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -493,00 2 786,00 1 850,00 1 751,00 -192,00
Zysk (strata) brutto -551,00 2 471,00 1 419,00 1 825,00 -938,00
Zysk (strata) netto -79,00 1 774,00 990,00 1 703,00 -450,00
Aktywa razem 208 998,00 214 640,00 203 320,00 198 325,00 195 739,00
Kapitał własny 106 601,00 108 581,00 109 544,00 110 753,00 110 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję 84,14 85,70 86,46 87,41 87,58
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 1,40 0,78 1,34 -0,36
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 79 669,00 93 859,00 94 538,00 93 248,00 97 413,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 015,00 13 470,00 13 059,00 11 467,00 10 758,00
Zysk (strata) brutto 13 575,00 6 975,00 16 341,00 9 345,00 8 079,00
Zysk (strata) netto 10 746,00 5 302,00 13 490,00 7 318,00 6 338,00
Aktywa razem 79 341,00 90 335,00 185 743,00 192 269,00 197 678,00
Kapitał własny 48 984,00 54 296,00 109 137,00 116 446,00 122 521,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję 48,98 54,30 86,14 91,91 96,70
Zysk (strata) na jedną akcję 10,75 5,30 10,65 5,78 5,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 93 859,00 179 520,00 228 598,00 216 844,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 12 492,00 5 879,00 7 119,00 6 302,00
Zysk (strata) brutto - 5 996,00 8 888,00 3 835,00 3 468,00
Zysk (strata) netto - 4 323,00 8 081,00 3 327,00 3 785,00
Aktywa razem - 89 357,00 220 911,00 216 650,00 214 640,00
Kapitał własny - 53 318,00 100 325,00 103 708,00 108 581,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 000,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 53,32 79,18 81,85 85,70
Zysk (strata) na jedną akcję - 4,32 6,38 2,63 2,99
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.01.2018 2019 Noble Securities 242 200 9 400 -
10.01.2018 2020 Noble Securities 252 600 11 000 -
10.01.2018 2018 Noble Securities 224 800 6 500 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
10.04.2016 2017 Noble Securities 233 000 22 700 -
10.04.2016 2012 Noble Securities 59 900 4 300 -
10.04.2016 2015 Noble Securities 89 500 12 500 -
10.04.2016 2014 Noble Securities 79 700 8 100 -
10.04.2016 2013 Noble Securities 76 300 8 400 -
10.04.2016 2016 Noble Securities 203 700 21 900 -